Rendszeres szakmai ösztöndíj 2017-18-2

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére pályázatot ír ki rendszeres szakmai ösztöndíj elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 97. §, 102. § és 563. § alapján, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést.

 1. A pályázat célja:

A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak támogatása, akik a hallgatók egy csoportját tanulmányaikban rendszeresen segítik (korrepetáló), vagy a Kar valamely tanszékén demonstrátori feladatokat látnak el.

 1. Azon hallgatók köre, akik pályázhatnak:

A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik nappali képzésben vesznek részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és a Karon tanulmányaikat

 • felsőoktatási szakképzésben,
 • alap- vagy mesterképzésben,
 • osztatlan képzésben vagy folytatják.

Az a hallgató, aki kreditben részesül(t) a pályázni kívánt tevékenységért, nem pályázhat rendszeres szakmai ösztöndíjra.

 1. Pályázat helye és ideje:

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A pályázati időszak: 2018. február 8. 8:00 – 2018. február 12. 23:59

 1. A pályázás további feltételei és módja:

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó hallgató nevét, hallgatói azonosítóját (Neptun kód), csoportos pályázat esetén a többi pályázott hallgató nevét, hallgatói azonosítóját és a végzett tevékenység részletes leírását (mindezt pdf formátumban, táblázatosan).

 • Aki kontakt órás oktatási tevékenységre pályázik, azt kérjük, tüntesse fel a tartott kontaktórák számát havi bontásban és összesítve.
 • Aki egyéb demonstrátori/korrepetitori tevékenységre pályázik, azt kérjük, tüntesse fel a munkaórák számát havi bontásban és összesítve.

A számításnál 1 kontaktóra 45 perc szünetmentes elfoglaltságot jelent.

A pályázatnak a megfelelő referenciákat is tartalmaznia kell (pl: igazolás a korrepetitor szervezet koordinátorától az elvégzett munkáról, igazolás a tanszék vezetőjétől a demonstrátori feladat ellátásáról), melyek segítségével a pályázó tevékenysége leellenőrizhető, illetve bizonyítható.

Szükséges csatolni az intézetigazgató/tanszékvezető nyilatkozatát, hogy részesült-e/részesül-e már valamilyen juttatásban (ösztöndíj, fizetés, stb.), és ha igen, akkor azokat tételesen fel kell tüntetni.

A Kari Ösztöndíjbizottság mindazon tevékenységekre benyújtott pályázatokat elutasítja, amik korábban már támogatásban részesültek/részesülnek.

Csoportos pályázat esetén a pályázathoz csatolni kell a pályázott hallgatók tevékenységének megnevezését, a pályázó összesített munkaóráinak számát havi bontásban és összesítve, Neptun-kódját, képzési kódját és nevét táblázatos formában.

Pályázni csak 2017.09.11. és 2018.02.12 között végzett szakmai tevékenységre lehet!

 1. A megítélhető összeg mértéke:

Személyenként a megítélhető összeg havonta nem lehet több, mint a hallgatói normatíva 50 %-a (59500 Ft).

Irányadó órabér: 500 Ft/óra (1 kontakt oktatási órához +1 óra felkészülési időt számol el a bíráló)

Az irányadó órabértől a Bizottság megítélése szerint eltérhet! A bírálás során figyelembe vesszük, hogy a tevékenység mekkora felelősséggel jár, mennyi idővel, mennyi hallgatót érint, illetve mekkora a rendelkezésre álló pályázati forrás.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy a Bizottság havi 1000 forintnál kevesebb összeget érő tevékenységet nem támogat!

 1. A pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TTK KÖB tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

 1. További fontos információk a megfelelő dokumentumokról:

A TTK KÖB csak PDF, JPG és PNG formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatóak el.

Az aláírással és pecséttel érvényesítendő dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.

A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is, kivéve angol nyelv esetén.

A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy büntető jogi eljárás megindításával járhat! 

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

TELJES KIÍRÁS!