Rendkívüli szociális ösztöndíj 2016-17-1

RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2016/2017/1 FÉLÉV

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2016/2017/1 félévére pályázatot ír ki rendkívüli szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ bb) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 17. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 113. §-a alapján.

I. JOGOSULTAK KÖRE

A rendkívüli szociális támogatás folyósításának juttatásképességi és szociális körülmények rendkívüli változásában megvalósuló feltételei vannak.

1. Juttatásképesség szerint rendkívüli szociális támogatásra pályázhatnak azok a hallgatók, akik
 a karon tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben államilag támogatott/állami ösztöndíjas (Nftv. 114/D. § (3) bekezdés) formában folytatják, vagy
 akik államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre és a pályázás félévében képzésük státusza aktív.

2. Szociális körülményeik változásában megvalósuló feltételek szerint azok a hallgatók pályázhatnak, akiknek életében, szociális helyzetében anyagi vonzattal is járó esemény történt. Rendkívüli eseménynek számít az a gyorsan lefolyó, előre nem számítható változás, mely az egy háztartásban élők számának, egészségügyi állapotának, munkakörülményeinek, állapotának, státuszának megváltozását jelenti.

A rendkívüli esemény beállta és a rendkívüli szociális támogatás pályázat leadása között maximum 90 nap lehet; ha a pályázó az esemény, a változás megtörténte után 90 napon túl adja le pályázatát, az automatikusan elutasításra kerül. A 90 napba nem számolandóak július és augusztus hónap napjai.

II. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
1. A pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.
2. A pályázat benyújtásának ideje: A pályázatok benyújtására a félév utolsó határidejéig, tehát 2016. december 10., 23.59-ig folyamatosan van lehetőség. Az adott hónap határidejéig beadott pályázatok esetén garantálható a következő hónapban való kifizetés.
A pályázati határidők a félévben:
 2016. szeptember 15., 23.59,
 2016. október 10., 23.59,
 2016. november 10., 23.59,
 2016. december 10., 23.59.
A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.

A teljes kiírás az alábbi linken érhető el: rendkívüli szociális támogatás