DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJ DOKTORANDUSZOK RÉSZÉRE 2016-17-1

DEMONSTRÁTORI  ÖSZTÖNDÍJ DOKTORANDUSZOK RÉSZÉRE

 

A pályázat célja: Azon doktorandusz hallgatók támogatása, akik a Kar valamely tanszékén demonstrátori feladatokat látnak el.

Pályázhatnak:
Azon hallgatók, akik

  • a karon tanulmányaikat
    • doktori képzésben folytatják,
  • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

 

Pályázás helye és ideje:

Neptun →Ügyintézés →Kérvények
2016.09.05.12:00 – 2016.09.16. 23:59:59

Pályázat feltételei:

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó hallgató nevét, hallgatói azonosítóját (Neptun kód), csoportos pályázat esetén a többi bepályázott hallgató nevét. hallgatói azonosítóját és a képzési kódját, a végzett tevékenység részletes leírását, illetve a tevékenység havi óraszámát. A pályázatnak a megfelelő referenciákat is tartalmaznia kell: igazolás a tanszék vezetőjétől a demonstrátori feladat ellátásáról, melyek segítségével a pályázó tevékenysége leellenőrizhető, illetve bizonyítható. Szükséges csatolni az intézetigazgató / tanszékvezető nyilatkozatát, hogy részesült-e már valamilyen juttatásban (kredit, ösztöndíj, fizetés), és ha igen, akkor azokat tételesen fel kell rajta tüntetni.. Ezek bármelyikének hiányában a pályázat elutasításra kerül!

Csoportos pályázat esetén a pályázathoz csatolni kell a bepályázott hallgatók tevékenységének egymáshoz viszonyított százalékos arányát, Neptun-kódját, képzési kódját és nevét táblázatos formában.

A Kari Ösztöndíjbizottság mindazon tevékenységekre benyújtott pályázatokat elutasítja, amik korábban már támogatásban részesültek.

A Bizottság csak, pdf és .jpg formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!

A bírálás során figyelembe vesszük, hogy a tevékenység: mekkora felelősséggel jár, mennyi idővel, mennyi hallgatót érint, stb.

Pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a pályázó a Neptunban , személyes üzenet formájában értesül.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.
A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok a osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

 

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2016.08.02.