EGYSZERI TANULMÁNYI VERSENYEKEN ÉS
TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL
TÁMOGATÁSA ÖSZTÖNDÍJ KIÍRÁS
2023/2024-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉV

See English version below

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar
Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2023/2024-es tanév tavaszi félévére pályázatot ír ki
egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel támogatása
ösztöndíj
elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6)
bekezdés és 102. §, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést.

 1. A pályázat célja:
  A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak támogatása, akik tanulmányaik
  mellett tudományos konferenciákon, tanulmányi versenyeken, illetve nyári/téli/tavaszi/őszi iskolán
  vesznek részt.
 2. Azon hallgatók köre, akik pályázhatnak:
  A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik nappali képzésben vesznek
  részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és a Karon tanulmányaikat
 • alap- vagy mesterképzésben,
 • egységes, osztatlan képzésben* vagy
 • doktori képzésben folytatják.

3. Pályázat helye és ideje:
A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.
A pályázati időszak: 2024. április 29. 8:00 – 2024. május 8. 20:00
Hiánypótlási időszak: 2024. április 29. 8:00 – 2024. május 15. 20:00

Hiánypótlás általános szabályai és tudnivalói:

 • Hiánypótlásra a pályázat leadása után, akár már a Pályázatok benyújtásának vége előtt, de
  csak a Hiánypótlás vége időpontig van lehetőség akkor, ha a pályázó visszakapta javításra
  kérvényét.
 • A hiánypótlásra visszaküldött kérvények javítására a Neptun – Ügyintézés menü –
  Kérvények menüpont – Leadott kérvények fülnél a pályázat melletti + jelre kattintva, a
  Javítás paranccsal van lehetőség. A pályázó itt láthatja, milyen nem megfelelő, hiányzó
  dokumentumok, adatok hiánypótlása, javítása szükséges.
 • Hiánypótlására csak egyetlen alkalommal van lehetőség. Amennyiben a hallgató
  véglegesítette hiánypótlásra visszaküldött kérvényét, a Bizottság annak tartalma alapján
  bírálja el a pályázatot.
 • A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.

4. A pályázás további feltételei és módja:

 • Csak a már befizetett összegek visszatérítését lehet igényelni a befizetést igazoló, saját
  névre szóló
  eredeti számla másolatának csatolásával – előre támogatást nem áll módunkban
  utalni!
 • Amennyiben a kifizetett összeg több személyre vonatkozik, úgy a számla nem kell, hogy a
  pályázó nevére szóljon, de ebben az esetben vagy a számláról derüljön ki, hogy mekkora a
  rá vonatkozó rész (például regisztrációs díj), vagy annak a személynek kell nyilatkoznia
  erről, akinek a nevére a számlát kiállították. (például közös szállás)
 • A pályázott eseményre 2023.12.05. és 2024.05.08. 20:00 között kellett sor kerüljön!
  Amennyiben előző félévben a pályázó számára az adott eseménnyel kapcsolatban ítélt
  meg támogatást a TTK KÖB, akkor további résztámogatás ugyanezen eseményre nem
  igényelhető!
 • Amennyiben a hallgató pályázott ELTE által kiírt pályázatára, ebben az esetben a KÖB
  elfogadja az Egyetem számára (nem a saját névre) szóló számlát. Ha nyert el támogatást,
  akkor egyben csak a résztámogatás figyelembevételével ítélhet meg támogatást a Bizottság.
 • Ha a befizetés nem HUF-ban történt, akkor csatolni kell a befizetés időpontjában aktuális
  valuta árfolyamot
  is!
 • Pályázni csak olyan tételekre lehet, amelyekért a pályázó nem részesült más forrásból teljes
  támogatásban. Erről kötelező leadni igazolást! Igazolni a témavezető írásos
  nyilatkozatával szükséges. Amennyiben a pályázó hallgató még nem rendelkezik
  témavezetővel, akkor tanszékvezetői írásos nyilatkozata szükséges. Korábbi vagy
  párhuzamos támogatás esetén kérjük feltüntetni, hogy mire és mennyi támogatást kapott
  más forrásból a pályázó!
 • Csoportos pályázat NEM adható be!
 • Egy személy egy egyéni pályázatot adhat le a pályázási időszakban, de ez több, a pályázati
  kiírásnak megfelelő eseményre is vonatkozhat! Egy személy általi több pályázat esetén a
  Bizottság az utoljára leadott, legfrissebb pályázati anyagot veszi figyelembe, a korábbiakat
  elutasítja!
 • Benzinköltség visszatérítésére csak a megtett távolságot térképpel igazoló utazási terv, a
  gépjármű fogyasztását tartalmazó műszaki dokumentum és a benzinköltségről kiállított
  névre szóló eredeti számla másolata ellenében lehet pályázni (amennyiben a kifizetett
  összeget igazoló dokumentum több személyre szól, a hallgató tüntesse fel a rá eső részt).
  Kérünk továbbá hivatalos igazolást (témavezető, egyesület vezetője stb.) a
  gépjárműhasználat indokoltságáról.

5. Pályázható események:

 • tudományos konferencia
 • tavaszi/nyári/őszi/téli iskola
 • tanulmányi verseny, amelyen a pályázó aktívan vesz részt (ő maga versenyző)
  Az alábbi költségekre lehet csak pályázni:
 • részvételi/regisztrációs díj, absztrakt leadási díj
 • poszter nyomtatási díja
 • szállásköltség (az esemény időtartamára)
 • utazási költség

6. A megítélhető összeg mértéke:
Személyenként a félévente kifizethető összeg nem lehet több, mint a hallgatói normatíva 100%-a
(166660 Ft) és személyenként a pályázott összeg maximum 80%-ban támogatható. Amennyiben az
igazolt, támogatandó tétel 80%-a meghaladja a 166660 forintot, abban az esetben a Bizottság 166660
forintban maximalizálja a támogatás mértékét.
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az elnyerhető összegek mértékét a pályázási időszakban
beérkező pályázatok határozzák meg! Amennyiben az ISZTK keretből adott jogcímen felhasználható
összeget a kifizetés meghaladná, akkor a Kari Ösztöndíjbizottság olyan százalékos/sávos mértékben
csökkenti a támogatást, hogy az a felhasználható kereten belül maradjon!

A pályázott összegeket kérjük minimum 100 Ft-os pontosságúra kerekíteni.

7. A pályázat eredménye:
Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.
A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TTK KÖB tagjai,
valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálata,
illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és
feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik. A személyes adatok kezelésével,
védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

8. További fontos információk a megfelelő dokumentumokról:
A TTK KÖB csak PDF, JPG és PNG formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el, tehát pl. doc,
docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatóak el.
Az aláírással és pecséttel érvényesítendő dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet
igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen
látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.

A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás/magyar nyelvű
tartalmi kivonat feltöltése
(kivéve angol nyelvű dokumentumoknál)!
A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy büntetőjogi
eljárás megindításával járhat!

Tekintettel a jelenlegi helyzetre, mindenkinek javasoljuk az előzetes tájékozódást, az utazási
körülményekről, illetve az éppen érvényben lévő rektori utasításról!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az
osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában
tájékozódhattok.

*Beleértve azokat a nem TTK alapkaros osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatókat, akik egyik
szakjukat a TTK-n végzik, amennyiben a kiírás többi részének megfelelő tevékenységet végeztek. Ezen
hallgatók számára a csoportos pályázat tovább is elfogadható.

A kiírás megnyitása PDF-ben.

English version.