Rendszeres tudományos ösztöndíj kiírás
2023/2024-es tanév tavaszi félév

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2023/2024-es tanév tavaszi félévére pályázatot ír ki rendszeres tudományos ösztöndíj elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 97. § és 101. § alapján, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést.

 1. A pályázat célja:
  A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak támogatása, akik tanulmányaik mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos tevékenységet folytatnak.
 2. Azon hallgatók köre, akik pályázhatnak:
  A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik nappali képzésben vesznek részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és a Karon tanulmányaikat
  • alap- vagy mesterképzésben vagy
  • osztatlan képzésben folytatják.
  Azon hallgatók, akik számára a 2023/2024-es tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj folyósítása történik, nem részesülhetnek rendszeres tudományos ösztöndíjban a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében, mivel a pályázható tevékenységek nagy mértékben megegyeznek.
 3. Pályázat helye és ideje:
  A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.
  A pályázati időszak: 2024. február 5. 8:00 – 2024. február 13. 20:00
  Hiánypótlási időszak: 2024. február 5. 8:00 – 2024. február 16. 20:00
  Hiánypótlás általános szabályai és tudnivalói:
  • Hiánypótlásra a pályázat leadása után van lehetőség az egész pályázási és hiánypótlási időszakban, amint a hallgató visszakapta javításra a kérvényét.
  • A hiánypótlásra visszaküldött kérvények javítására a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpont – Leadott kérvények fülnél a pályázat melletti + jelre kattintva, a Javítás paranccsal van lehetőség. A pályázó itt láthatja, milyen nem megfelelő, hiányzó dokumentumok, adatok hiánypótlása, javítása szükséges.
  • Hiánypótlására csak egyetlen alkalommal van lehetőség. Amennyiben a hallgató véglegesítette hiánypótlásra visszaküldött kérvényét, a Bizottság annak tartalma alapján bírálja el a pályázatot.
  A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.
 4. A pályázás további feltételei és módja:
  A rendszeres tudományos ösztöndíj pályázatokhoz csatolandó igazolásokról és a pontrendszerről, valamint a bírálat szabályozott kereteiről, a pályázás feltételeiről alább található csatolmány (1. melléklet).
  Pályázni csak 2023.09.13. és 2024.02.13. között szerzett tudományos eredményekre (kivéve a középiskolai időszak alatt elért eredmények) lehet!
  A benyújtott pályázat elfogadásának minimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó aktív félévében legalább 4,00. Erről egy Neptun
  képernyőkép feltöltése szükséges, ahol látszódik a hallgató neve és a tanulmányi átlaga.
 5. A megítélhető összeg mértéke, a bírálás és pontszámítás:
  Az összegszámítás a képzési formák szerint három kategóriában (BSc, MSc és osztatlan) történik.
  A Bizottság a mellékelt pontrendszer szerint bírált pályázatokat pontok szerint sorrendbe helyezi, majd kijelöl egy minimum és egy maximum ponthatárt, valamint egy pontértéket, a féléves keretösszeg figyelembevételével. A minimum ponthatárt el nem érő hallgatók elutasításra kerülnek. A maximum ponthatárhoz tartozó összeg a havonta megítélhető összeg maximuma is egyben. (Erre példa, hogyha a minimum ponthatár 19 pont, a maximum ponthatár 35 pont, a pontérték pedig 400 Ft és adott hallgató 18 ponttal rendelkezik, akkor elutasításra kerül. Amennyiben viszont ugyanebben az esetben a hallgató 40 ponttal rendelkezik, akkor is csak 14000 forintra jogosult, mivel ez a maximum pontnak megfelelő összeg, ennél többet nem kaphat).
 6. A pályázat eredménye:
  Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.
  A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TTK KÖB tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.
 7. További fontos információk a megfelelő dokumentumokról:
  A TTK KÖB csak PDF, JPG, JPEG és PNG formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el, tehát pl. doc, docx kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatóak el.
  Az aláírással érvényesítendő dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.
  A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás/magyar nyelvű tartalmi kivonat feltöltése (kivéve angol nyelvű dokumentumoknál)!
  A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.
  Fontos, hogy a pontrendszerben megjelölt követelmények teljesüljenek – például megfelelően legyenek elnevezve a különböző fájlok, hogy a bíráló számára egyértelmű legyen annak a hovatartozása!
  Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy büntetőjogi eljárás megindításával járhat!
  Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

A pályázati kiírás pdf-ben is megtekinthető.

A pályázathoz tartozó melléklet itt érhető el.