EGYSZERI KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ KIÍRÁS 2022/2023-AS TANÉV ŐSZI FÉLÉV

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2022/2023-as tanév őszi félévére pályázatot ír ki egyszeri közéleti ösztöndíj elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés és 103. §, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést.

 1. A pályázat célja:

A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak támogatása, akik a pályázat benyújtása előtt legfeljebb fél évvel a tantervi követelményeiken túlmutató közéleti tevékenységet végeztek a Karon. Elsődleges cél a TTK Hallgatói Önkormányzatában végzett egyszeri közéleti tevékenységek támogatása, kiemelve a kari lap szerkesztőinek és a különböző ösztöndíj pályázatok bírálóinak támogatását.

 1. Azon hallgatók köre, akik pályázhatnak:

A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik nappali képzésben vesznek részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és a Karon tanulmányaikat

 • alap- vagy mesterképzésben
 • egységes, osztatlan képzésben* vagy
 • doktori képzésben folytatják.
 1. Pályázat helye és ideje:

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A pályázati időszak:2022. december 02. 8:00 – 2022. december 09. 20:00

Hiánypótlási időszak: 2022. december 02. 8:00 – 2022. december 12. 20:00

Hiánypótlás általános szabályai és tudnivalói:

 • Hiánypótlásra a pályázat leadása után, akár már a Pályázatok benyújtásának vége előtt, de csak a Hiánypótlás vége időpontig van lehetőség akkor, ha a pályázó visszakapta javításra kérvényét.
 • A hiánypótlásra visszaküldött kérvények javítására a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpont – Leadott kérvények fülnél a pályázat melletti + jelre kattintva, a Javítás paranccsal van lehetőség. A pályázó itt láthatja, milyen nem megfelelő, hiányzó dokumentumok, adatok hiánypótlása, javítása szükséges.
 • Hiánypótlására csak egyetlen alkalommal van lehetőség. Amennyiben a hallgató véglegesítette hiánypótlásra visszaküldött kérvényét, a Bizottság annak tartalma alapján bírálja el a pályázatot.
 • A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.
 1. A pályázás további feltételei és módja:
 • A pályázatban csak a Karon végzett tevékenység kerülhet támogatásra.
 • A pályázott eseményre 2022.05.05. és 2022.12.09. 20:00 között kellett sor kerüljön! Amennyiben előző félévben a pályázó számára az adott eseménnyel kapcsolatban ítélt meg támogatást a TTK KÖB, akkor további résztámogatás ugyanezen eseményre nem igényelhető.
 • Nem részesülhetnek közéleti ösztöndíjban a következő tevékenységek:
  • más karon végzett tevékenység
  • kollégiumban/szakkollégiumban végzett tevékenység
  • tudományos tevékenység
  • művészeti tevékenység
  • sporttevékenység
  • korábban már jutalmazott tevékenység.
 • A pályázatnak a megfelelő referenciákat tartalmaznia kell (pl: igazolás a diákszervezet vezetőségétől az elvégzett munkáról, illetve a szervezett programról), melyek segítségével a pályázó tevékenysége leellenőrizhető, illetve bizonyítható. A dokumentumnak tartalmaznia kell az elvégzett órák számát, kivétel ez alól, ha a tevékenység órában nem mérhető (pl. cikkírás a kari lap esetében), illetve beszámoló az elvégzett tevékenységről (maximum 1 oldalas összefoglaló).
 • Pályázni csak olyan tevékenységre lehet, amelyekért a pályázó nem részesült más forrásból teljes támogatásban.
 • Csoportos pályázat is beadható, de az ELTE TTK-s résztvevők adatai (Neptun kód, név, képzési kód) legyenek feltüntetve táblázatosan (pdf formátumban).
 • Egy személy egy egyéni pályázatot adhat le a pályázási időszakban, de ez több, a pályázati kiírásnak megfelelő eseményre is vonatkozhat. Egy személy általi több pályázat esetén a Bizottság az utoljára leadott, legfrissebb pályázati anyagot veszi figyelembe, a korábbiakat elutasítja.
 1. A megítélhető összeg mértéke:

Személyenként a félévente kifizethető összeg nem lehet több, mint a hallgatói normatíva 100%-a (166660 Ft).

A KÖB a leadott pályázatok alapján állapítja meg az 1 óra elvégzett tevékenység támogatására szánt összeget (kari bírálók támogatása esetén figyelembe véve az EHSZÖB erre vonatkozó határozatát). Amennyiben az adott tevékenység nem mérhető órában, abban az esetben a KÖB specifikusan az adott pályázati tevékenységre állapítja meg a támogatás összegét, a különböző tevékenységeket egymáshoz viszonyítva.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az elnyerhető összegek mértékét a pályázási időszakban beérkező pályázatok határozzák meg! Amennyiben az ISZTK keretből adott jogcímen felhasználható összeget a kifizetés meghaladná, akkor a Kari Ösztöndíjbizottság olyan százalékos/sávos mértékben csökkenti a támogatást, hogy az a felhasználható kereten belül maradjon!

A pályázott összegeket kérjük minimum 100 Ft-os pontosságúra kerekíteni.

 1. A pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TTK KÖB tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

 1. További fontos információk a megfelelő dokumentumokról:

A TTK KÖB csak PDF, JPG és PNG formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatóak el.

Az aláírással és pecséttel érvényesítendő dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.

A magyar és angol dokumentumokat kivéve a külföldi dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is.

A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy büntetőjogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

*Beleértve azokat a nem TTK alapkaros osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatókat, akik egyik szakjukat a TTK-n végzik, amennyiben a kiírás többi részének megfelelő tevékenységet végeztek. Ezek a hallgatók csak csoportos pályázatban tudnak pályázni.