Egyszeri sport ösztöndíj kiírás 2020/21-es tanév tavaszi félév

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2020/2021-es tanév őszi félévére pályázatot ír ki egyszeri sport ösztöndíj elnyerésére az  ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 97. §, 104. § és 562. § (2) alapján, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést.

 1. A pályázat célja:

A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak sportrendezvénnyel kapcsolatos részvételének és teljesítményének honorálása, akik aktívan, versenyzőként vesznek részt a rendezvényen.

 1. Azon hallgatók köre, akik pályázhatnak:

A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik nappali képzésben vesznek részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és a Karon tanulmányaikat

 • alap- vagy mesterképzésben,
 • osztatlan képzésben vagy
 • doktori képzésben folytatják.
 1. Pályázat helye és ideje:

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

Leadási időszak: 2021.03.22. 8:00 – 2021.05.09. 20:00

A pályázatok benyújtására a félév utolsó határidejéig, 2021. május 9. 23:59-ig folyamatosan van lehetőség a pályázás kezdetétől (2021. március 22. 23:59). Az adott hónap határidejéig beadott pályázatok esetén garantálható a következő hónapban való kifizetés.

A pályázati határidők a félévben:

 • április 10. 23:59,
 • május 7. 23:59.

Utolsó hiánypótlási határidő: 2021. május 8. 20:00.

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.

Hiánypótlás általános szabályai és tudnivalói:

 • Hiánypótlásra a pályázat leadása után, akár már a Pályázatok benyújtásának vége előtt, de csak a Hiánypótlás vége időpontig van lehetőség akkor, ha a pályázó visszakapta javításra kérvényét.
 • A hiánypótlásra visszaküldött kérvények javítására a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpont – Leadott kérvények fülnél a pályázat melletti + jelre kattintva, a Javítás paranccsal van lehetőség. A pályázó itt láthatja, milyen nem megfelelő, hiányzó dokumentumok, adatok hiánypótlása, javítása szükséges.
 • Hiánypótlására csak egyetlen alkalommal van lehetőség. Amennyiben a hallgató véglegesítette hiánypótlásra visszaküldött kérvényét, a Bizottság annak tartalma alapján bírálja el a pályázatot.
 1. A pályázás további feltételei és módja:

Csak a már lezárult tevékenységekre van mód támogatást kapni.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: beszámoló (maximum 1 oldalas összefoglaló a felkészülésről és a versenyen való részvételről), költségvetési összefoglaló és számlák (befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számla – a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (továbbiakban: BEAC) keretein belül sportoló és versenyre nevező hallgatók esetében a BEAC nevére kiállított számla is elfogadható, de szükséges hozzá a BEAC igazolása, hogy az adott költségeket a hallgató fizette.) Ha a befizetés nem HUF-ban történt, akkor csatolni kell a befizetés időpontjában aktuális valuta árfolyamot is!

Előre támogatást nem áll módunkban utalni! A lezajlott eseményekre, három hónapra (90 nap) visszamenőleg lehet pályázni.

Pályázni csak olyan tételre lehet, amely nem részesült más forrásból támogatásban.

Dologi eszközre, valamint szervezési költségekre NEM adható be pályázat.
A KÖB az alábbi szempontok alapján fogja meghatározni a támogatás összegét, így a pályázatnak ezeket tartalmaznia kell:

 • A verseny/rendezvény szintje (megyei/országos/nemzetközi stb.)
 • A felkészülés hossza, intenzitása
 • A hallgató/hallgatók elért eredménye

Csoportos pályázat is beadható (pl. csapatsport esetén) de az ELTE TTK-s résztvevők adatai (Neptun kód, név, képzési kód) legyenek feltüntetve táblázatosan (pdf formátumban). Ha csapat nevezési díjról van szó, a csapat összlétszámát is kérjük feltüntetni. 

 1. A megítélhető összeg mértéke:

A benyújtott dokumentumok alapján a pályázatra megítélt ösztöndíj összege maximum a hallgató által a versenyre fordított összeg 80%-a.

Személyenként a félévente kifizethető összeg nem lehet több, mint a hallgatói normatíva 55%-a (91660 Ft).

 1. A pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TTK KÖB tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

 1. További fontos információk a megfelelő dokumentumokról:

A TTK KÖB csak PDF, JPEG, JPG és PNG formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el, tehát pl. doc, docx kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatóak el.

Az aláírással és pecséttel érvényesítendő dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.

A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is, kivéve angol nyelv esetén.

A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy büntetőjogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az osztondij@ttkhok.elte.hu címre.