RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ 2019-20-2

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2019/2020/2 félévére pályázatot ír ki rendkívüli szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ bb) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 17. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 113. §-a alapján.

TELJES KIÍRÁS MEGTEKINTÉSE!

A pályázatok benyújtására a félév utolsó határidejéig, 2020. május 8., 16:00-ig folyamatosan van lehetőség. Az adott hónap határidejéig beadott pályázatok esetén garantálható a következő hónapban
való kifizetés.

 A pályázati határidők a félévben:
• 2020. február 15., 16:00,
• 2020. március 10., 16:00,
• 2020. április 10., 16:00,
• 2020. május 8., 16:00.

Utolsó hiánypótlási határidő: 2020. május 8., 16:00. A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.