Egyszeri kulturális ösztöndíj 2017-18-1

EGYSZERI KULTURÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KIÍRÁS 2017/2018-ES TANÉV ŐSZI FÉLÉV

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2017/2018-as tanév őszi félévére pályázatot ír ki egyszeri kulturális ösztöndíj elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 97. § és 105. § alapján, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést.

 • A pályázat célja:

A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak támogatása, akik kulturális rendezvényen vesznek részt vagy kulturális rendezvényt szerveznek.

 • Azon hallgatók köre, akik pályázhatnak:

A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik nappali képzésben vesznek részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és a Karon tanulmányaikat

 • felsőfokú szakképzésben,
 • alap- vagy mesterképzésben,
 • egységes, osztatlan képzésben vagy
 • doktori képzésben folytatják.
 • Pályázat helye és ideje:

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A pályázatok benyújtására a félév utolsó határidejéig, 2017. december 5., 23.59-ig folyamatosan van lehetőség a pályázás kezdetétől (2017. szeptember 8. 8:00). Az adott hónap határidejéig beadott pályázatok kerülhetnek a következő hónapban kifizetésre.

 • A pályázati határidők a félévben:
 • szeptember 15. 23.59,
 • október 10. 23.59,
 • november 10. 23.59,
 • december 5. 23.59.

Utolsó hiánypótlási határidő: 2017. december 5. 23.59. A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú, a hiánypótlásnak a határidőig eleget nem tett pályázatok elutasításra kerülnek.

 • A pályázás további feltételei és módja:

Csak a már befizetett összegek visszatérítését lehet igényelni a befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számla másolatának csatolásával – előre támogatást nem áll módunkban utalni! A támogatandó eseményt így is megelőzheti az ösztöndíj kifizetése, mert a befizetés igazolása (névre szóló számla) alapján már el tudjuk bírálni a pályázatot, viszont az eseményre az adott félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig (2018. február 2. 23:59) sor kell kerüljön. A már lezajlott eseményekre, három hónapra visszamenőleg lehet pályázni.

Ha a befizetés nem HUF-ban történt, akkor csatolni kell a befizetés időpontjában aktuális valuta árfolyamot is!

Pályázni csak abban az esetben lehet, ha nem részesült más forrásból támogatásban.

Dologi költségre nem lehet pályázni!

Kulturális tevékenységnek számít például a színházlátogatás, komoly zenei hangverseny látogatása, de nem tudjuk támogatni például a könnyű zenei koncerteken való részvételt, a cirkuszi előadás megtekintését. Támogatjuk a karhoz kapcsolódó kulturális programok szervezését.

Csoportos pályázat is beadható (pl. csoportos színházlátogatás), de az ELTE TTK-s résztvevők adatai (Részösszeg, Neptun kód, név, képzési kód) legyenek feltüntetve táblázatosan (pdf formátumban). Amennyiben a számla csak a pályázó nevére szól, a pályázott hallgatóknak írásban nyilatkozniuk kell a pályázat valósságáról, amely nyilatkozatot aláírásukkal kell hitelesítsenek (pl.: színházlátogatás esetén arról, hogy valóban ők vettek részt a számlán szereplő jeggyel az előadáson).

 • A megítélhető összeg mértéke:

Kulturális kikapcsolódás céljára benyújtott pályázatként a költségek maximum 75%-át lehet támogatásként visszakapni, de személyenként félévente maximum 23800 Ft-ot. Személyenként a bepályázott tételek 5000 Ft feletti részének (amennyiben meghaladja) maximum az 50%-át támogatja a bizottság. (Példa: a jegy 6000 Ft – az 5000 Ft alatti rész 75%-a 3750 Ft, az afeletti 1000 Ft, aminek az 50%-a 500, tehát 3750+500 Ft, 4250 Ft)

Kulturális rendezvény szervezése esetén a pályázott összeg 100%-a támogatható.

A pályázott összegeket kérjük minimum 100 Ft-os pontosságúra kerekíteni!

 • A pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a Kari Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

 • További fontos információk a megfelelő dokumentumokról:

A TTK KÖB csak PDF, JPG és PNG formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatóak el.

Az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.

A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is.

A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

A teljes kiírás PDF formátumban itt elérhető! 

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2017.08.10.