Rendszeres tudományos ösztöndíj 2016-2017-2

RENDSZERES TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A pályázat célja: 

Támogatni az olyan hallgatókat, akik tanulmányaik mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos tevékenységet folytatnak.

Pályázhatnak:
Azon hallgatók, akik

 • a karon tanulmányaikat
  • felsőfokú szakképzésben,
  • alap- vagy mesterképzésben, vagy
  • egységes, osztatlan képzésben
 • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Pályázás helye és ideje:

Neptun →Ügyintézés →Kérvények
2017.02.13. 8:00:00 – 2017.02.17. 23:59:59

Pályázat feltételei:

A rendszeres tudományos ösztöndíj pályázatokhoz csatolandó igazolásokról és a pontrendszerről, valamint a bírálat szabályozott kereteiről, a pályázás feltételeiről alább található csatolmány.

Ugyanazon tudományos eredmény különböző prezentálásáért (pl. cikk előadása konferencián) pont egyszer adható!

Pályázni csak 2016 09.05. és 2017.02.17 között végzett tudományos tevékenységre és eredményekre lehet!

Akik köztársasági ösztöndíjban részesülnek, az elérhető összpontszámuk 60%-át kapják.

A pályázat leadásának és elbírálásának menete:

Hiánypótlásra csak a bírálat során felmerült hiányosságok esetén van mód és csak a bírálók kezdeményezésére. Hiánypótlásra bekért igazolások feltöltésének határideje 2017.02.20. 23:59:59.

A bírálat elve:

 • az összegszámítás a képzési formák szerint két kategóriában (BSc, / MSc és osztatlan,) történik
 • a bírálók pont és/vagy összeghatárt határozhatnak meg a bírálat során
 • a pályázatokat a bírálók összevetik az ebben a félévben és korábban beérkezett pályázatokkal, és az elért eredményeket ellenőrzik

A Bizottság csak .pdf és .jpg formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!

Pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a pályázó a Neptunban , személyes üzenet formájában értesül.

Az ösztöndíjat öt hónapra nyeri el a hallgató.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.
A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

 

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2017.01.09.