Alaptámogatás 2016-17-1

ALAPTÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 2016/2017/1 FÉLÉV

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2016/2017/1 félévére pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ be) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 15. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (2) pontja és a 111. §-a alapján.

I. JOGOSULTAK KÖRE

a) Az alaptámogatásra pályázhatnak azok a hallgatók, akik a 2016/2017-es tanév őszi félévében első alkalommal létesítenek hallgatói jogviszonyt magyar állami ösztöndíjas, aktív teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésen, felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésen vagy mesterképzésben.

b) Alaptámogatásban az a hallgató lehet jogosult, aki az 1. b) pont szerinti A kategóriába vagy B kategóriába való tartozását a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja, és szociális helyzete alapján rászorul (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt). Az alaptámogatás összege megegyezik az éves hallgatói normatíva 50%-val (jelenleg 59.500 Ft), amennyiben a hallgató alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy osztatlan képzésben kezdi meg tanulmányait, illetve az éves hallgatói normatíva 75%-val (jelenleg 89.250 Ft), amennyiben a hallgató mesterképzésben kezdi meg tanulmányait

A kategória:
o fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy
o halmozottan hátrányos helyzetű vagy
o családfenntartó vagy
o nagycsaládos vagy
o 25 éves kor alatti árva

B kategória:
o hátrányos helyzetű vagy
o gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy
o 25 éves kor alatti félárva

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A pályázat benyújtásának helye: Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények
A pályázat benyújtásának ideje:2016.09.12., 12:00 -2016.09.19., 12:00
Hiánypótlás vége:2016.09.23., 23:59

A teljes pályázati kiírás az alábbi linken érhető el: alaptámogatás és rendszeres szociális támogatás pályázati kiírása