Alaptámogatás 2020-21-1

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2020/2021/1 félévére pályázatot ír ki alaptámogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásrólszóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ be) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 15. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (2) pontja és a 111. §-a alapján.

JOGOSULTAK KÖRE:

1. Az alaptámogatásra pályázhatnak azok a hallgatók, akik a 2020/2021-es tanév őszi félévében első alkalommal létesítenek hallgatói jogviszonyt magyar állami ösztöndíjas, aktív teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben, felsőfokú szakképzésben, osztatlan képzésen vagy mesterképzésben.

2. Az alaptámogatás összegemegegyezik az éves hallgatói normatíva 50%-val(jelenleg 83.300 Ft), amennyiben a hallgató alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy osztatlan képzésben kezdi meg tanulmányait, illetve az éves hallgatói normatíva 75%-val (jelenleg 124.950 Ft), amennyiben a hallgató mesterképzésben kezdi meg tanulmányait.

3. Alaptámogatásban az a hallgató lehet jogosult , aki a kiírásban szereplő A kategóriába vagy B kategóriába tartozik, s azt a kiírásnak megfelelő dokumentumokkal igazolja is.

A pályázat benyújtásának ideje

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2020. szeptember 1. 8:00 – 2020. szeptember 9. 16:00

A pályázatok hiánypótlásának időszaka: 2020. szeptember 9. 16:00 – 2020. szeptember 16. 16:00

Korrekciós időszak: 2020. szeptember 28. 8:00 – október 16. 16:00

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú. Csak a pályázatok benyújtásának időszakában véglegesített pályázat esetében van lehetőség hiánypótlásra.