Rendkívüli szociális ösztöndíj 2018-19-2

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2018/2019/2 félévére pályázatot ír ki rendkívüli szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ bb) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 17. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 113. §-a alapján.

TELJES KIÍRÁS MEGTEKINTÉSE

A pályázatok benyújtására a félév utolsó határidejéig, 2019. május 10., 23.59-ig folyamatosan van lehetőség. Az adott hónap határidejéig beadott pályázatok esetén garantálható a következő hónapban való kifizetés.

A pályázati határidők a félévben:

  • 2019. február 15., 23.59
  • 2019. március 10., 23.59
  • 2019. április 10., 23.59
  • 2019. május 10., 23.59.

Utolsó hiánypótlási határidő: 2019. május 10., 23.59. A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.