Egyszeri sport ösztöndíj 2018-19-2

EGYSZERI SPORT ÖSZTÖNDÍJ KIÍRÁS

2018/2019-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉV

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2018/2019-as tanév tavaszi félévére pályázatot ír ki egyszeri sport ösztöndíj elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 97. §, 104. § és 562. § (2) alapján, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést.

 1. A pályázat célja:

A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak sportrendezvénnyel kapcsolatos kiadásainak támogatása, akik aktívan, versenyzőként vesznek részt a rendezvényen.

 1. Azon hallgatók köre, akik pályázhatnak:

A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik nappali képzésben vesznek részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és a Karon tanulmányaikat

 • felsőoktatási szakképzésben,
 • alap- vagy mesterképzésben,
 • osztatlan képzésben vagy
 • doktori képzésben folytatják.
 1. Pályázat helye és ideje:

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A pályázatok benyújtására a félév utolsó határidejéig, 2019. május 7. 23.59-ig folyamatosan van lehetőség a pályázás kezdetétől (2019. február 7. 8:00). Az adott hónap határidejéig beadott pályázatok esetén garantálható a következő hónapban való kifizetés.

A pályázati határidők a félévben:

 • február 14. 23.59,
 • március 10. 23.59,
 • április 10. 23.59,
 • május 7. 23.59.

Utolsó hiánypótlási határidő: 2019. május 8. 23.59. A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.

 1. A pályázás további feltételei és módja:

Csak a már befizetett összegek visszatérítését lehet igényelni a befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számla másolatának csatolásával – a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (továbbiakban: BEAC) keretein belül sportoló és versenyre nevező hallgatók esetében a BEAC nevére kiállított számla is elfogadható, de szükséges hozzá a BEAC igazolása, hogy az adott költségeket a hallgató fizette. Előre támogatást nem áll módunkban utalni! A támogatandó eseményt megelőzheti az ösztöndíj kifizetése, mert a befizetés igazolása (névre szóló számla) alapján már el tudjuk bírálni a pályázatot, viszont az eseményre az adott félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig (2019. július 5. 23:59) sor kell kerüljön. A már lezajlott eseményekre, három hónapra visszamenőleg lehet pályázni.

Ha a befizetés nem HUF-ban történt, akkor csatolni kell a befizetés időpontjában aktuális valuta árfolyamot is!

Pályázni csak olyan tételre lehet, amely nem részesült más forrásból támogatásban.

Dologi eszközre, valamint szervezési költségekre NEM adható be pályázat, de utazási- és szállásköltség, részvételi díj, regisztrációs költségek megtérítésére igen.

Csoportos pályázat is beadható (pl. csapatsport nevezési díj), de az ELTE TTK-s résztvevők adatai (Neptun kód, név, képzési kód) legyenek feltüntetve táblázatosan (pdf formátumban). Ha csapat nevezési díjról van szó, a csapat összlétszámát is kérjük feltüntetni.

Benzinköltség visszatérítésére csak a megtett távolságot térképpel igazoló utazási terv, a gépjármű fogyasztását tartalmazó műszaki dokumentum és a benzinköltségről kiállított névre szóló eredeti számla másolata ellenében lehet pályázni.

 1. A megítélhető összeg mértéke:

Személyenként a félévente kifizethető összeg nem lehet több, mint a hallgatói normatíva 50%-a (64300 Ft).

A pályázott összeg maximum 75%-a támogatható.

A pályázott összegeket kérjük minimum 100 Ft-os pontosságúra kerekíteni!

 1. A pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TTK KÖB tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

 1. További fontos információk a megfelelő dokumentumokról:

A TTK KÖB csak PDF, JPG és PNG formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatóak el.

Az aláírással és pecséttel érvényesítendő dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.

A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is, kivéve angol nyelv esetén.

A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy büntetőjogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

TELJES KIÍRÁS PDF FORMÁTUMBAN!