Rendszeres tudományos ösztöndíj 2017-18-2

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére pályázatot ír ki rendszeres tudományos ösztöndíj elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 97. § és 102. § alapján, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést.

 1. A pályázat célja:

A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak támogatása, akik tanulmányaik mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos tevékenységet folytatnak.

 1. Azon hallgatók köre, akik pályázhatnak:

A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik nappali képzésben vesznek részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és a Karon tanulmányaikat

 • felsőoktatási szakképzésben,
 • alap- vagy mesterképzésben vagy
 • osztatlan képzésben folytatják.

Azon hallgatók, akik számára a 2017/2018-as tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj folyósítása történik, nem pályázhatnak rendszeres tudományos ösztöndíjra a 2017/2018-os tanév tavaszi félévében, mivel a pályázható tevékenységek nagy mértékben megegyeznek.

 1. Pályázat helye és ideje:

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A pályázati időszak: 2018. február 7. 8:00 – 2018. február 11. 23:59

Hiánypótlási időszak: 2018. február 7. 8:00  – 2018. február. 14. 23:59

Hiánypótlás általános szabályai és tudnivalói:

 • Hiánypótlásra a pályázat leadása után, akár már a Pályázatok benyújtásának vége előtt, de csak a Hiánypótlás vége időpontig van lehetőség akkor, ha a pályázó visszakapta javításra kérvényét.
 • A hiánypótlásra visszaküldött kérvények javítására a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpont – Leadott kérvények fülnél a pályázat melletti + jelre kattintva, a Javítás paranccsal van lehetőség. A pályázó itt láthatja, milyen nem megfelelő, hiányzó dokumentumok, adatok hiánypótlása, javítása szükséges.
 • Hiánypótlására csak egyetlen alkalommal van lehetőség. Amennyiben a hallgató véglegesítette hiánypótlásra visszaküldött kérvényét, a Bizottság annak tartalma alapján bírálja el a pályázatot.
 • Csak az egyes mezők mellett található Csatolmány gomb használatával feltöltött igazolásokat tudja figyelembe venni a Bizottság. Azon dokumentumokat, melyek a Dokumentumtárba kerülnek feltöltésre, de a hallgató nem csatolja azokat a kérvényhez a Csatolmány gomb használatával, a Bizottság nem veszi figyelembe.

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.

 1. A pályázás további feltételei és módja:

A rendszeres tudományos ösztöndíj pályázatokhoz csatolandó igazolásokról és a pontrendszerről, valamint a bírálat szabályozott kereteiről, a pályázás feltételeiről alább található csatolmány (1. melléklet).

Ugyanazon tudományos eredmény különböző prezentálásáért (pl. cikk előadása konferencián) pont egyszer adható! Ha a tartalom egyezik, akkor az témaegyezésnek veendő, még ha a művek címe nem is egyezik meg!

Pályázni csak 2017.09.14. és 2018.02.14 között végzett tudományos eredményekre lehet!

 1. A megítélhető összeg mértéke, a bírálás és pontszámítás:

Az összegszámítás a képzési formák szerint három kategóriában (BSc, MSc és osztatlan) történik.

A Bizottság a mellékelt pontrendszer szerint bírált pályázatokat pontok szerint sorrendbe helyezi, majd kijelöl egy minimum és egy maximum ponthatárt, valamint egy pontértéket, a féléves keretösszeg figyelembevételével. A minimum ponthatárt el nem érő hallgatók elutasításra kerülnek. A maximum ponthatárhoz tartozó összeg a havonta megítélhető összeg maximuma is egyben. (Erre példa, hogyha a minimum ponthatár 19 pont, a maximum ponthatár 35 pont, a pontérték pedig 400 Ft és adott hallgató 18 ponttal rendelkezik, akkor elutasításra kerül. Amennyiben viszont ugyanebben az esetben a hallgató 40 ponttal rendelkezik, akkor 14000 forintra jogosult, mivel ez a maximum pontnak megfelelő összeg, ennél többet nem kaphat. )

 1. A pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TTK KÖB tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

 1. További fontos információk a megfelelő dokumentumokról:

A TTK KÖB csak PDF, JPG és PNG formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatóak el.

Az aláírással és pecséttel érvényesítendő dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.

A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is, kivéve angol nyelv esetén.

A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.

Fontos, hogy a pontrendszerben megjelölt követelmények teljesüljenek – például megfelelően legyenek elnevezve a különböző fájlok, hogy a bíráló számára egyértelmű legyen annak a hovatartozása!

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy büntető jogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

TELJES KIÍRÁS!

1.MELLÉKLET: PONTRENDSZER