Rendszeres tudományos ösztöndíj 2015/16 ősz

RENDSZERES TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOK EREDMÉNYE

PONTHATÁR BSc-seknél: 8,5 pont tudpály BSc

PONTHATÁR MSc-seknél: 12,5 pont tudpály MSc

 

RENDSZERES TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Kari Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet tudományos ösztöndíjra.

A pályázat célja: Támogatni az olyan hallgatókat, akik tanulmányaik mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos tevékenységet folytatnak.

Pályázhatnak:
Azon hallgatók, akik

 • a karon tanulmányaikat
  • felsőfokú szakképzésben,
  • alap- vagy mesterképzésben, vagy
  • egységes, osztatlan képzésben
 • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Ugyanazon tudományos eredmény különböző prezentálásáért (pl. cikk előadása konferencián) pont egyszer adható!

Pályázat feltételei:

 • 2015.02.10. és 2015.09.07. között tudományos tevékenységet végzett.
 • Azoknak, akik köztársasági ösztöndíjban részesülnek, az összpontszámukra egy 0,6-szoros szorzót kapnak.

A pályázat leadásának és elbírálásának menete:

A pályázatot elektronikusan kell leadni, a Neptun tanulmányi rendszer felületén (Ügyintézés-> Kérvények) kell leadni 2015.09.14. 23:59-ig.

Hiánypótlásra csak a bírálat során felmerült hiányosságok esetén van mód és csak a bírálók kezdeményezésére. Hiánypótlásra bekért igazolások feltöltésének határideje 2015.09.17. 23:59.

Az elnyert ösztöndíj összege havonta kerül rögzítésre a NEPTUN-ban. A pályázaton elért pontszámról a Neptunban, személyes üzenet formájában érkezik információ

A bírálat elve:

 • a jutalmazás a képzési formák szerint két kategóriában (BSc, MSc és osztatlan,) történik
 • a bírálók pont és/vagy összeghatárt határozhatnak meg a bírálat során
 • a pályázatokat a bírálók összevetik az ebben a félévben és korábban beérkezett pályázatokkal, és az elért eredményeket ellenőrzik

A rendszeres tudományos ösztöndíj pályázatokhoz csatolandó igazolásokról és a pontrendszerről, valamint a bírálat szabályozott kereteiről, a pályázás feltételeiről a kiírás végén  található csatolmány.
A Bizottság csak .pdf és .jpg formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!

Pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a pályázó a Neptunban , személyes üzenet formájában értesül.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.
A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok a osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2015.08.03.

Igazolás és pontrendszer: tud pont (1)

Tud igazolások