Rendszeres sport ösztöndíj 2015/16 ősz

RENDSZERES SPORT ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

Ponthatár: 16 pont
Pontonként 100 Ft-tal növekszik az összeg.

rendszeres sport_pontszám

 

RENDSZERES SPORT ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Kari Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet sport-, és kulturális ösztöndíjra.

A pályázat célja: Azon hallgatók támogatása, akik rendszeres sporttevékenységet végeznek olimpiai sportágban, magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban, és versenyeredményeket is elérnek.

Pályázhatnak:
Azon hallgatók, akik

 • a karon tanulmányaikat
  • felsőfokú szakképzésben,
  • alap- vagy mesterképzésben,
  • egységes, osztatlan képzésben vagy
  • doktori képzésben folytatják,
 • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

 

Az utalások a HALLGATÓI AZONOSÍTÓK alapján történnek, amennyiben ezt nem tünteti fel, a pályázat nem kerül elbírálásra!

 

Rendszeres sport pályázat feltételei:

 • 02.10. és 2015.09.06. között versenyeredményeket ért el.

A pályázat leadásának és elbírálásának menete:

A pályázatot elektronikusan kell leadni, a Neptun tanulmányi rendszer felületén (Ügyintézés-> Kérvények) 2015. 09. 07. 00:00-tól 2015.09.14. 23:59-ig.

Hiánypótlásra csak a bírálat során felmerült hiányosságok esetén van mód és csak a bírálók kezdeményezésére. Hiánypótlásra bekért igazolások feltöltésének időszaka 2015. 09. 17. 00:00-tól 2015.09.19. 22:00-ig.

Az elnyert ösztöndíj összege havonta kerül rögzítésre a NEPTUN-ban. A pályázaton elért pontszámról Neptunban személyes üzenet formában kap mindenki tájékoztatást.

Az elbírálás pontrendszer alapján történik, mely megtekinthető a szociális faliújságon, illetve a TTK HÖK honlapján. Pontot az utóbbi fél évben szerzett versenyeredményre adunk. Fél évnél régebbi versenyeredményre nem adható pont, kivéve, ha az adott versenyt ennél  ritkábban rendezik meg. A versenyeredményeknél kérjük feltüntetni a verseny minősítését (ELTE verseny, megyei szintű verseny vagy bajnokság, nemzetközi szintű verseny vagy bajnokság, országos bajnokság, világkupa vagy meghívásos nemzetközi verseny, Universiade, Európa Bajnokság, Világ Bajnokság). Amennyiben a verseny minősítése nem egyértelmű, a Kari Ösztöndíjbizottság maga kategorizálja a pályázatot. (szorzók: 0,8;  1; 1,25)

Csak a versenyeredménnyel rendelkező pályázatokat támogatjuk!

Pontrendszerrendszeressport.pontrendszer

 

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2015 augusztus 05.