Ösztöndíjak kiértesítése és eredménye: 2018 május 10-ig benyújtott pályázatok

Ösztöndíjak kiértesítése és eredménye: 2018 május 10-ig benyújtott pályázatok

Kedves hallgatók! Mint azt az érintettek tapasztalhatták, sajnos még mindig nem érkezett a Neptunban kiértesítés a leadott, májusban bírált ösztöndíjakról. Ez nem azért van, mert az illetékes Bizottságok nem bírálták volna el a kérvényeket időben vagy azért, mert a kiértesítést végző személynek, jelen esetben nekem vagy az EHÖK pályázatokért felelős alelnökének, nincs ideje megtenni az értesítést. Sajnos a felületen, ahol a kiértesítés végezhető, a több mint egy hete bekövetkezett neptun frissítés óta fellépett nálam egy hiba, ami ugyan bejelentésre került, de még…

Read More Read More

Egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel támogatása 2017-18-2

Egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel támogatása 2017-18-2

EGYSZERI TANULMÁNYI VERSENYEKEN ÉS TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA ÖSZTÖNDÍJ KIÍRÁS 2017/2018-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉV Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére pályázatot ír ki egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel támogatása ösztöndíj elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 97. § és 102. §, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést. A pályázat célja: A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak…

Read More Read More

RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS PONTHATÁRA ÉS PONTÉRTÉKE 2017-18-2

RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS PONTHATÁRA ÉS PONTÉRTÉKE 2017-18-2

Sziasztok! Az EHSZÖB által kijelölésre került a féléves rendszeres szociális támogatás ponthatára és pontértéke. Ebben a félévben a ponthatár 28 pont, az ehhez tartozó összeg 16800 Ft. A pontérték 600 Ft, tehát pontonként 600 forinttal nő a támogatás, ha a 28 pontot elértétek. Összeg kiszámítása 28 ponttól: pontszám*600 Az A kategóriások 23800 Ft támogatásra jogosultak, amennyiben elérték a 28 pontot, de nem érték el a 40 pontot. A Neptunban a kérvénystátusz változása a hét folyamán várható. 

2017-18-2 Kiírások összefoglalva

2017-18-2 Kiírások összefoglalva

A 2017/18-as tanév tavaszi félévének kiírásai:  Rendszeres szociális támogatás  Rendkívüli szociális támogatás  Alaptámogatás  Rendszeres tudományos ösztöndíj  Rendszeres sport ösztöndíj  Egyszeri sport ösztöndíj  EHÖK közéleti ösztöndíj  Egyszeri kulturális ösztöndíj  Az egyszeri tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása pályázat kiírása márciusban várható.

Rendszeres sport ösztöndíj 2017-18-2

Rendszeres sport ösztöndíj 2017-18-2

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére pályázatot ír ki rendszeres sport ösztöndíj elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 97. §, 104. § és 562. § (2) alapján, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést. A pályázat célja: A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak támogatása, akik rendszeres sporttevékenységet végeznek olimpiai sportágban, magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban, és versenyeredményeket is elérnek….

Read More Read More

Egyszeri sport ösztöndíj 2017-18-2

Egyszeri sport ösztöndíj 2017-18-2

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére pályázatot ír ki egyszeri sport ösztöndíj elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 97. §, 104. § és 562. § (2) alapján, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést. A pályázat célja: A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak sportrendezvénnyel kapcsolatos kiadásainak támogatása, akik aktívan, versenyzőként vesznek részt a rendezvényen. Azon hallgatók köre, akik pályázhatnak: A kiírásban…

Read More Read More

Egyszeri kulturális ösztöndíj 2017-18-2

Egyszeri kulturális ösztöndíj 2017-18-2

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére pályázatot ír ki egyszeri kulturális ösztöndíj elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 97. § és 105. § alapján, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést. A pályázat célja: A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak támogatása, akik kulturális rendezvényen vesznek részt vagy kulturális rendezvényt szerveznek. Azon hallgatók köre, akik pályázhatnak: A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhatnak azon…

Read More Read More

Rendszeres szakmai ösztöndíj 2017-18-2

Rendszeres szakmai ösztöndíj 2017-18-2

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére pályázatot ír ki rendszeres szakmai ösztöndíj elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 97. §, 102. § és 563. § alapján, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést. A pályázat célja: A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak támogatása, akik a hallgatók egy csoportját tanulmányaikban rendszeresen segítik (korrepetáló), vagy a Kar valamely tanszékén demonstrátori feladatokat látnak el….

Read More Read More

Alaptámogatás 2017-18-2

Alaptámogatás 2017-18-2

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2017/2018/1 félévére pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ba) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 16. és 21. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 112. §-a alapján. I. JOGOSULTAK KÖRE 1. Az alaptámogatásra pályázhatnak azok a hallgatók, akik a 2017/2018-as tanév tavaszi félévében első alkalommal létesítenek…

Read More Read More

Rendszeres szociális ösztöndíj 2017-18-2

Rendszeres szociális ösztöndíj 2017-18-2

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2017/2018/2 félévére pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ba) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 16. és 21. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 112. §-a alapján. I. JOGOSULTAK KÖRE 1. Rendszeres szociális támogatásra pályázhatnak azok a teljes idejű, nappali…

Read More Read More