Egyszeri sport ösztöndíj kiírás
2023/24-es tanév tavaszi félév

Egyszeri sport ösztöndíj kiírás
2023/24-es tanév tavaszi félév
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2023/2024-es tanév tavaszi félévére pályázatot ír ki egyszeri sport ösztöndíj elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 97. § (9) bekezdés, 104. § és 562. § (2) alapján, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést.

 1. A pályázat célja:
  A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak sportrendezvénnyel kapcsolatos teljesítményének honorálása, akik aktívan, versenyzőként vesznek részt a rendezvényen.
 2. Azon hallgatók köre, akik pályázhatnak:
  A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik nappali képzésben vesznek részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és a Karon tanulmányaikat
  • alap- vagy mesterképzésben,
  • osztatlan képzésben vagy
  • doktori képzésben folytatják.
 3. Pályázat helye és ideje:
  A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.
  A pályázati időszak: 2024. február 5. 8:00 – 2024. május 6. 20:00
  A pályázatok benyújtására a félév utolsó határidejéig, 2024. május 6. 20:00-ig folyamatosan van lehetőség a pályázás kezdetétől (2024. február 5. 8:00). A következő hónapban való kifizetés az adott hónap határidejéig beadott pályázatok esetén lehetséges.
  A pályázati határidők a félévben:
  • február 10. 20:00,
  • március 10. 20:00,
  • április 10. 20:00,
  • május 6. 20:00.
  Utolsó hiánypótlási határidő: 2024. május 8. 20:00. A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.
  Hiánypótlás általános szabályai és tudnivalói:
  • Hiánypótlásra a pályázat leadása után van lehetőség az egész pályázási és hiánypótlási időszakban, amint a hallgató visszakapta javításra a kérvényét.
  • A hiánypótlásra visszaküldött kérvények javítására a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpont – Leadott kérvények fülnél a pályázat melletti + jelre kattintva, a Javítás paranccsal van lehetőség. A pályázó itt láthatja, milyen nem megfelelő, hiányzó dokumentumok, adatok hiánypótlása, javítása szükséges.
  • Hiánypótlására csak egyetlen alkalommal van lehetőség. Amennyiben a hallgató véglegesítette hiánypótlásra visszaküldött kérvényét, a Bizottság annak tartalma alapján bírálja el a pályázatot.
 4. A pályázás további feltételei és módja:
  Csak a már lezárult tevékenységekre van mód támogatást kapni.
  A pályázathoz csatolandó dokumentumok: beszámoló (maximum 1 oldalas összefoglaló a felkészülésről és a versenyen való részvételről), költségvetési összefoglaló és számlák (befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számla – a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (továbbiakban: BEAC) keretein belül sportoló és versenyre nevező hallgatók esetében a BEAC nevére kiállított számla is elfogadható, de szükséges hozzá a BEAC igazolása, hogy az adott költségeket a hallgató fizette.) Csapatsport esetében, ha a számla nem személyekre szól, ott szükséges az egyéni költségekről/csapatlétszámról nyilatkozni. Ha a befizetés nem HUF-ban történt, akkor csatolni kell a befizetés időpontjában aktuális valuta árfolyamot is!
  Előre támogatást nem áll módunkban utalni! A lezajlott eseményekre, négy hónapra (120 nap) visszamenőleg lehet pályázni.
  Pályázni csak olyan tételre lehet, amely nem részesült más forrásból támogatásban.
  Dologi eszközre, valamint szervezési költségekre NEM adható be pályázat. Különböző bérletek (pl.: uszodabérlet, konditerem bérlet), illetve tömegsport rendezvények nevezési díját (pl.:5vös 5km) a KÖB nem támogatja.
  A KÖB az alábbi szempontok alapján fogja meghatározni a támogatás összegét, így a pályázatnak ezeket tartalmaznia kell:
  • A verseny/rendezvény szintje (megyei/országos/nemzetközi stb.)
  • A felkészülés hossza, intenzitása
  • A hallgató/hallgatók elért eredménye
  Csoportos pályázat nem adható be!
 5. A megítélhető összeg mértéke:
  A benyújtott dokumentumok alapján a pályázatra megítélt ösztöndíj összege maximum a hallgató által a versenyre fordított összeg 80%-a.
  Személyenként a félévente kifizethető összeg nem lehet több, mint a hallgatói normatíva 55%-a (91660 Ft).
 6. A pályázat eredménye:
  Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.
  A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TTK KÖB tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.
 7. További fontos információk a megfelelő dokumentumokról:
  A TTK KÖB csak PDF, JPEG, JPG és PNG formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el, tehát pl. doc, docx kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatóak el.
  Az aláírással érvényesítendő dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.
  A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás/magyar nyelvű tartalmi kivonat feltöltése (kivéve angol nyelvű dokumentumoknál)!
  A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.
  Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy büntetőjogi eljárás megindításával járhat!
  Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

A pályázati kiírás pdf-ben is megtekinthető.