Egyszeri tudományos ösztöndíj 2015/16 ősz

EGYSZERI TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Kari Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet tudományos ösztöndíjra.

A pályázat célja: Támogatni az olyan hallgatókat, akik tanulmányaik mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos tevékenységet folytatnak.

Pályázhatnak:
Azon hallgatók, akik

  • a karon tanulmányaikat
    • felsőfokú szakképzésben,
    • alap- vagy mesterképzésben,
    • egységes, osztatlan képzésben vagy
    • doktori képzésben folytatják,
  • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

 

A kézzel írott hallgatói azonosítóban szereplő karakterek legyenek elkülöníthetőek! (pl.  a nulla ø)

A doktori képzésben részt vevő hallgatók a doktori fokozat megszerzéséhez kapcsolódóan végzett tevékenységükkel nem pályázhatnak!

 Pályázat feltételei:

 

Csak a már befizetett összegek visszatérítését lehet igényelni, és a befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számlát kell csatolni – előre támogatást nem áll módunkban utalni! A támogatandó eseményt így is megelőzheti az ösztöndíj kifizetése, mert a befizetés igazolása (névre szóló számla) alapján már el tudjuk bírálni a pályázatot. Ha a befizetés nem HUF-ban történt, akkor csatolni kell a befizetés időpontjában aktuális valuta árfolyamot is!

Továbbá csak akkor lehet pályázni, ha nem részesült más egyetemi forrásból támogatásban. Igazolni a témavezető/tanszékvezető/intézet igazgató írásos nyilatkozatával kell.

A már lezajlott eseményekre, hat hónapra visszamenőleg lehet pályázni.

Benzinköltség visszatérítésére csak a megtett távolságot térképpel igazoló utazási terv, a gépjármű fogyasztását tartalmazó műszaki dokumentum és a benzinköltségről kiállított névre szóló eredeti számla ellenében lehet pályázni. Kérünk továbbá hivatalos igazolást (témavezető, egyesület vezetője stb.) a gépjárműhasználat indokoltságáról.

Csoportos pályázat is beadható, de a résztvevők adatai (aláírásukkal együtt), a pályázó adataihoz hasonlóan legyenek feltüntetve nyomtatott formátumban.

A Bizottság csak .pdf és .jpg formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!

FONTOS TUDNIVALÓK:

A költségek maximum 75%-át, de személyenként félévente legfeljebb 75.000 Ft-ot lehet támogatásként visszakapni.

Pályázat leadása:

Az adott hónap 18-a után leadott pályázatok esetén nem garantáljuk, hogy a következő havi utalással kifizetésre kerül a megítélt összeg.

 

Leadás helye: Neptun (Ügyintézés/Kérvények menüpont)

 

Pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a pályázó a Neptunban , személyes üzenet formájában értesül.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.
A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok a osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

 

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2015.08.03.