Egyszeri kulturális és sport ösztöndíj 2015/16 ősz

EGYSZERI SPORT-, ÉS KULTURÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Kari Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet sport-, és kulturális ösztöndíjra.

A pályázat célja: Azon hallgatók támogatása, akik rendszeres sporttevékenységet végeznek olimpiai sportágban, magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban, és versenyeredményeket is elérnek. Valamint a hallgatók egyszeri sport, és kulturális tevékenységének támogatása.

Pályázat neve:

 1. Egyszeri sport ösztöndíj
 2. Egyszeri kulturális ösztöndíj

Pályázhatnak:
Azon hallgatók, akik

 • a karon tanulmányaikat
  • felsőfokú szakképzésben,
  • alap- vagy mesterképzésben,
  • egységes, osztatlan képzésben vagy
  • doktori képzésben folytatják,
 • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

 

Az utalások a HALLGATÓI AZONOSÍTÓK alapján történnek, amennyiben ezt nem tünteti fel, a pályázat nem kerül elbírálásra!

 

 

 1. Egyszeri sport pályázat feltételei

 

Csak a már befizetett összegek visszatérítését lehet igényelni a befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számla csatolásával – előre támogatást nem áll módunkban utalni!

A támogatandó eseményt így is megelőzheti az ösztöndíj kifizetése, mert a befizetés igazolása (névre szóló számla) alapján már el tudjuk bírálni a pályázatot. Ha a befizetés nem HUF-ban történt, akkor csatolni kell a befizetés időpontjában aktuális valuta árfolyamot is!

Pályázni csak abban az esetben lehet, ha nem részesült más egyetemi forrásból támogatásban.
Ezt  igazolni a sportiskola/egyesület vezetőjének (pecséttel hitelesített) írásos nyilatkozatával kell.

A Bizottság csak .pdf és .jpg formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!

 

A már lezajlott eseményekre hat hónapra visszamenőleg lehet pályázni.

Dologi eszközre, valamint szervezési költségekre NEM adható be pályázat, de utazási- és szállásköltség, részvételi díj, regisztrációs költségek, stb.  megtérítésére igen.

Csoportos pályázat is beadható (pl. csapatsport nevezési díj), de az ELTE TTK-s résztvevők adatai (aláírásukkal együtt), a pályázó adataihoz hasonlóan legyenek feltüntetve nyomtatott formátumban.  Ha csapat nevezési díjról van szó, a csapat összlétszámát is kérjük feltüntetni.

Benzinköltség visszatérítésére csak a megtett távolságot térképpel igazoló utazási terv, a gépjármű fogyasztását tartalmazó műszaki dokumentum és a benzinköltségről kiállított névre szóló eredeti számla ellenében lehet pályázni.

Egyszeri kulturális pályázat feltételei

Csak a már befizetett összegek visszatérítését lehet igényelni, és a befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számlát kell csatolni – előre támogatást nem áll módunkban utalni! A támogatandó eseményt így is megelőzheti az ösztöndíj kifizetése, mert a befizetés igazolása (névre szóló számla) alapján már el tudjuk bírálni a pályázatot. Ha a befizetés nem HUF-ban történt, akkor csatolni kell a befizetés időpontjában aktuális valuta árfolyamot is!

Pályázni csak abban az esetben lehet, ha nem részesült más egyetemi forrásból támogatásban.
A már lezajlott eseményekre, hat hónapra visszamenőleg lehet pályázni.

Kulturális tevékenységnek számít pl.: a színházlátogatás, komoly zenei koncertek, stb… De nem tudjuk támogatni pl.: a könnyű zenei koncerteken való részvételt, a cirkuszi előadás megtekintését.

A Bizottság csak .pdf és .jpg formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!

Csoportos pályázat is beadható (pl. csoportos színházlátogatás), de a résztvevők adatai (aláírásukkal együtt), a pályázó adataihoz hasonlóan legyenek feltüntetve nyomtatott formátumban.

FONTOS TUDNIVALÓK:

 • Sport célokra benyújtott pályázatként a költségek maximum 50%-át, de személyenként félévente legfeljebb 60.000 Ft-ot lehet támogatásként visszakapni.
 • Kulturális célokra benyújtott pályázatként a költségek maximum 50%-át lehet támogatásként visszakapni, de személyenként félévente legfeljebb 20.000 Ft-ot.

 

Pályázat leadása:

Az adott hónap 18-a után leadott pályázatok esetén nem garantáljuk, hogy a következő havi utalással kifizetésre kerül a megítélt összeg.

Pályázni  NEPTUN rendszerben lehet, az Ügyintézések/Kérvények menüpont alatt. Az elnyert ösztöndíj a következő utalással kerül a hallgatóhoz.

Pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.
A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.
A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok a osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

 

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2015.08.03.