Alaptámogatás 2015-2016-2

Kedves Hallgatótársaink,

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (EHSZÖB) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ be) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 15. §-a és a Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 111. § alapján pályázatot ír ki szociális alaptámogatás elnyerésére a 2015/16/2 félévre vonatkozóan.

Pályázhat az a hallgató, aki:
a 2015/2016-ös tanév tavaszi félévében első alkalommal létesít hallgatói jogviszonyt magyar állami ösztöndíjas, aktív teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésen, felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésen vagy mesterképzésben, és beletartozik az alábbi kategóriák valamelyikébe, és ezt a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja pályázati kérelmében:

  • 1. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult
  • 2. nagycsaládos
  • 3. családfenntartó
  • 4. árva
  • 5. félárva
  • 6. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
  • 7. hátrányos helyzetű
  • 8. halmozottan hátrányos helyzetű

Pályázat benyújtásának helye: Neptun/Ügyintézés/Kérvények menüpont

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 08. (hétfő) 08:00 – február 12 (péntek) 23:59:59

Hiánypótlás vége: 2016. február 18. (csütörtök) 23:59:59

Támogatás mértéke: 

  • BA/BSc/Osztatlan képzés: 59 500 Ft (a hallgatói normatíva 50%-a)
  • MA/MSc képzés: 89 250 Ft (a hallgatói normatíva 75 %-a)

Az egyes kategóriák részletes leírását, a pályázathoz csatolandó dokumentumokat valamint az adott félévre vonatkozó határidőket a PÁLYÁZATI KIÍRÁS tartalmazza.