MA/MSc ösztöndíj kiírása

Eredmény:

Ponthatár: 28 pont

Alapösszeg: 30000 Ft

Pontösszeg: 1000 Ft

Táblázat: Egyszeri MA_MSc

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság

2015.10.26.

 

MA/MSc Egyszeri ösztöndíj pályázati kiírás

 

Pályázásra jogosultak

Azok a hallgatók, akik a 2015-2016-os tanév őszi félévében kezdték meg első aktív félévüket a Természettudományi Karon mesterképzésben (MA, MSc), államilag támogatott finanszírozási formában.

Leadás helye: NEPTUN (Ügyintézés/Kérvények menüpont)
(Nem támogatott böngésző a Mozilla Firefox.)

 

Pályázási időszak: 2015.10.08. 8:00-2015.10.20. 20:00

HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

 

Kötelező csatolandó igazolások

 • Utolsó félévi index oldalainak fénymásolata/ tanulmányi rendszerből kinyomtatott jegyek listája.
 • Indexben a záróvizsga és szakdolgozat eredményének fénymásolata/ tanulmányi rendszerből kinyomtatva.
 • Felvételi határozat (Ezt a felvi.hu-ról lehet e-mail-ben elkérni az info@felvi.hu címről, ebben taláklhatóak meg ugyanis a pályázathoz szükséges adatok.)

A fentiek helyett felhasználhatóak a velük ekvivalens igazolások.*
A nem valós igazolás fegyelmi eljárást vonhat maga után, és az ösztöndíj visszatérítését.

Esetleges csatolandó igazolások

 • TDK vagy OTDK (1-3 helyezés, különdíj) – oklevél fénymásolata, témavezető által kiállított hivatalos igazolás az eredményről.
 • Publikáció – Publikáció fénymásolata, legyen feltüntetve a kiadás dátuma.
 • Kitüntetéses oklevél – oklevél fénymásolata
 • Amennyiben a pályázó nem adott le a Karon 2015. őszi félévében rendszeres szociális támogatásra pályázatot, úgy az állandó lakhelyének önkormányzatától származó igazolás a pályázóval egy háztartásban élőkről, és az igazoláson szereplő családtag(ok) kereseti igazolása(i).

Pontrendszer

 • utolsó félév kredites átlaga max. 5 pont
 • szóbeli/szakmai felvételi %-os eredménye max. 10 pont
 • szakdolgozat jegye max. 10 pont
 • záróvizsga jegye max. 5 pont
 • kitüntetéses oklevéllel végzett 1 pont
 • nemzetközi folyóiratban publikált tudományos cikk 2 pont
 • hazai folyóiratban publikált tudományos cikk 1 pont
 • OTDK 1.-3. hely 2 pont – TDK 1.-3. hely 1 pont
 • Egy főre jutó jövedelem alapján: max 5 pont

0 – 25000 5 pont
25001- 30000 4,5 pont
30001- 35000 4 pont
35001- 40000 3,5 pont
40001- 45000 3 pont
45001- 50000 2,5 pont
50001- 55000 2 pont
55001- 60000 1,5 pont
60001- 65000 1 pont
65001- 72000 0,5 pont
72000- 0 pont

*Akik az ELTE TTK-n végezték az alapszakjukat, és az űrlapon bejelölik, hogy a szükséges adatokat lekérheti a TO, akkor nekik a kötelező igazolások közül csak a felvételi határozatukat kell feltölteni.

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság

2015.10.06.