Rendkívüli szociális ösztöndíj 2017-18-1

Rendkívüli szociális ösztöndíj 2017-18-1

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2017/2018/1 félévére pályázatot ír ki rendkívüli szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ bb) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 17 §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 113. §-a alapján

I. JOGOSULTAK KÖRE

A rendkívüli szociális támogatás folyósításának juttatásképességi és szociális körülmények rendkívüli változásában megvalósuló feltételei vannak.

  1. Juttatásképesség szerint rendkívüli szociális támogatásra pályázhatnak azok a teljes idejű, nappali képzésen tanuló, a pályázás félévében aktív státuszú hallgatók, akik
  • a tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben államilag támogatott/állami ösztöndíjas (Nftv. 114/D. § (3) bekezdés) formában folytatják, vagy
  • akik államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre.
  1. Szociális körülményeik változásában megvalósuló feltételek szerint azok a hallgatók pályázhatnak, akiknek életében, szociális helyzetében anyagi vonzattal is járó esemény történt. Rendkívüli eseménynek számít az a gyorsan lefolyó, előre nem számítható változás, mely az egy háztartásban élők számának, egészségügyi állapotának, munkakörülményeinek, állapotának, státuszának megváltozását jelenti. A rendkívüli esemény beállta és a rendkívüli szociális támogatás pályázat leadása között maximum 90 nap lehet; ha a pályázó az esemény, a változás megtörténte után 90 napon túl adja le pályázatát, az automatikusan elutasításra kerül. A 90 napba nem számolandóak június, július, augusztus és január hónap napjai.

II. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

  • A pályázat benyújtásának helye

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

  • A pályázat benyújtásának ideje

A pályázatok benyújtására a félév utolsó határidejéig, 2017. december 5., 23.59-ig folyamatosan van lehetőség. Az adott hónap határidejéig beadott pályázatok esetén garantálható a következő hónapban való kifizetés.

A pályázati határidők a félévben:

  • 2017. szeptember 15., 23.59,
  • 2017. október 10., 23.59,
  • 2017. november 10., 23.59,
  • 2017. december 5., 23.59.

Utolsó hiánypótlási határidő: 2017. december 5., 23.59

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.

A teljes pályázati kiírás az alábbi linken érhető el: rendkívüli szociális támogatás kiírása


Comments are closed.