Egyszeri tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása 2016-2017-2

EGYSZERI TANULMÁNYI VERSENYEKEN ÉS KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A pályázat célja:

Azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik mellett tudományos konferenciákon és tanulmányi versenyeken vesznek részt.

Pályázhatnak:
Azon hallgatók, akik

 • a karon tanulmányaikat
  • felsőfokú szakképzésben,
  • alap- vagy mesterképzésben,
  • egységes, osztatlan képzésben vagy
  • doktori képzésben folytatják,
 • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.


Pályázás helye és ideje:

Neptun →Ügyintézés →Kérvények
2017.02.13.-2017.06.10.

Pályázat feltételei:

Csak a már befizetett összegek visszatérítését lehet igényelni a befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számla másolatának csatolásával – előre támogatást nem áll módunkban utalni! Dologi költségekre nem adható támogatás!

A támogatandó eseményt így is megelőzheti az ösztöndíj kifizetése, mert a befizetés igazolása (névre szóló számla) alapján már el tudjuk bírálni a pályázatot. Ha a befizetés nem HUF-ban történt, akkor csatolni kell a befizetés időpontjában aktuális valuta árfolyamot is!

Továbbá pályázni csak olyan tételre lehet, amelyhez nem részesült más egyetemi forrásból támogatásban. Igazolni a témavezető/tanszékvezető/intézet igazgató írásos nyilatkozatával kell.

A már lezajlott eseményekre, hat hónapra visszamenőleg lehet pályázni.

Benzinköltség visszatérítésére csak a megtett távolságot térképpel igazoló utazási terv, a gépjármű fogyasztását tartalmazó műszaki dokumentum és a benzinköltségről kiállított névre szóló eredeti számla másolata ellenében lehet pályázni. Kérünk továbbá hivatalos igazolást (témavezető, egyesület vezetője stb.) a gépjárműhasználat indokoltságáról.

Csoportos pályázat is beadható, de az ELTE TTK-s résztvevők adatai (részösszeg, Neptun kód, név, képzési kód) legyenek feltüntetve táblázatosan (pdf formátumban).

A Bizottság csak .pdf és .jpg formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!

Pályázható költségek:

 • részvételi díj
 • szállásköltség
 • utazási költség
 • absztrakt leadási költség, stb.

MEGÍTÉLHETŐ ÖSSZEG:

Személyenként a megítélhető összeg félévente nem lehet több, mint a hallgatói normatíva 300 %-a (357.000 Ft). A pályázott költségek maximum 100 %-a támogatható.

Konferencia részvétel esetén, amennyiben a pályázott összeg meghaladja a hallgatói normatíva 100%-át (119.000 Ft), az ezen értéken felüli költségek 50%-a támogatható. Amennyiben a pályázó posztert prezentál, vagy előadással járul hozzá a konferenciához, úgy a pályázott költségek 100%-os támogatásban részesülhetnek, amennyiben igazolásra kerül programfüzettel/elfogadó nyilatkozattal.

A pályázott összegeket kérjük minimum 100 Ft-os pontosságúra kerekíteni!

Pályázat leadása:

Az adott hónap 18-a után leadott pályázatok esetén nem garantáljuk, hogy a következő havi utalással kifizetésre kerül a megítélt összeg.

Pályázat eredménye:
Az elbírált pályázatok eredményéről a pályázó a Neptunban, személyes üzenet formájában értesül.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

 

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2017.01.09.