Egyszeri kulturális ösztöndíj 2016-2017-2

EGYSZERI KULTURÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A pályázat célja:

Azon hallgatók támogatása, akik kulturális rendezvényen vesznek részt vagy kulturális rendezvényt szerveznek.

Pályázhatnak:
Azon hallgatók, akik

  • a karon tanulmányaikat
    • felsőfokú szakképzésben,
    • alap- vagy mesterképzésben,
    • egységes, osztatlan képzésben vagy
    • doktori képzésben folytatják,
  • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Pályázás helye és ideje:

Neptun →Ügyintézés →Kérvények
2017.02.13.-2017.06.10.

A pályázat feltételei

Csak a már befizetett összegek visszatérítését lehet igényelni a befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számla másolatának csatolásával – előre támogatást nem áll módunkban utalni!

A támogatandó eseményt így is megelőzheti az ösztöndíj kifizetése, mert a befizetés igazolása (névre szóló számla) alapján már el tudjuk bírálni a pályázatot. Ha a befizetés nem HUF-ban történt, akkor csatolni kell a befizetés időpontjában aktuális valuta árfolyamot is!

Pályázni csak abban az esetben lehet, ha nem részesült más forrásból támogatásban.

A már lezajlott eseményekre, hat hónapra visszamenőleg lehet pályázni.

Kulturális tevékenységnek számít pl.: a színházlátogatás, komoly zenei koncertek, stb… De nem tudjuk támogatni pl.: a könnyű zenei koncerteken való részvételt, a cirkuszi előadás megtekintését. Támogatjuk a karhoz kapcsolódó kulturális programok szervezését.

A Bizottság csak .pdf és .jpg formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!

Csoportos pályázat is beadható (pl. csoportos színházlátogatás), de az ELTE TTK-s résztvevők adatai (Részösszeg, Neptun kód, név, képzési kód) legyenek feltüntetve táblázatosan (pdf formátumban).

Amennyiben a számla csak a pályázó nevére szól, a pályázott hallgatóknak írásban nyilatkozniuk kell a pályázat valósságáról, amely nyilatkozatot aláírásukkal kell hitelesítsenek (pl.: színházlátogatás esetén arról, hogy valóban ők vettek részt a számlán szereplő jeggyel az előadáson).

MEGÍTÉLHETŐ ÖSSZEG:

Kulturális kikapcsolódás céljára benyújtott pályázatként a költségek maximum 75%-át lehet támogatásként visszakapni, de személyenként félévente legfeljebb 50.000 Ft-ot. Személyenként a bepályázott tételek 5000 Ft feletti részének (amennyiben meghaladja) csak az 50%-át támogatja a bizottság.

Kulturális rendezvény szervezése esetén a pályázott összeg 100%-a támogatható.

A pályázott összegeket kérjük minimum 100 Ft-os pontosságúra kerekíteni!

Pályázat ladása:

Az adott hónap 18-a után leadott pályázatok esetén nem garantáljuk, hogy a következő havi utalással kifizetésre kerül a megítélt összeg.

Pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

 

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2017.01.09.