Browsed by
Szerző: Ösztöndíjakért felelős referens

Rendkívüli szociális ösztöndíj 2017-18-1

Rendkívüli szociális ösztöndíj 2017-18-1

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2017/2018/1 félévére pályázatot ír ki rendkívüli szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ bb) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 17 §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 113. §-a alapján I. JOGOSULTAK KÖRE A rendkívüli szociális támogatás folyósításának juttatásképességi és szociális körülmények rendkívüli változásában megvalósuló feltételei vannak. Juttatásképesség szerint rendkívüli szociális támogatásra…

Read More Read More

Tisztségviselői ösztöndíjak

Tisztségviselői ösztöndíjak

Az Önkormányzat Alapszabályának 75.§-a határoz a tisztségviselői ösztöndíjak összegéről. Maximálizálja a havi közéleti ösztöndíj jogcímen kiutalható összeget az egy főre jutó hallgatói normatíva (jelenleg 119 000 HUF) egy előre meghatározott százalékában. Ettől a Küldöttgyűlés, amennyiben határoz róla, természetesen eltérhet és adott ciklusban más maximumot szabhat meg. A tisztségekviselőket ezen a linken ismerhetitek meg. Az Alapszabályban is megjelölt tisztségek esetében a százalékok és összegek  a következőképpen alakulnak: elnök: 55%, 65 450 HUF elnökhelyettes: 30%, 35 700 HUF főszerkesztő: 40%, 47 600 HUF szakterületi koordinátorok (7…

Read More Read More

Egyszeri közéleti ösztöndíj 2016-2017-2

Egyszeri közéleti ösztöndíj 2016-2017-2

EGYSZERI KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázat célja: Támogatni az olyan hallgatókat, akik tanulmányaik mellett kiemelkedő hallgatói munkát végeznek a kari hallgatói élet megszervezése, segítése érdekében. Pályázhatnak: Azok a hallgatók, akik a karon tanulmányaikat felsőfokú szakképzésben, alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben folytatják, nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Pályázás helye és ideje: Neptun →Ügyintézés →Kérvények 2017.02.13.-2017.06.10. A pályázat feltételei A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó/pályázandó hallgató nevét, hallgatói azonosítóját (Neptun kód), csoportos pályázat esetén…

Read More Read More

Rendszeres tudományos ösztöndíj 2016-2017-2

Rendszeres tudományos ösztöndíj 2016-2017-2

RENDSZERES TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A pályázat célja:  Támogatni az olyan hallgatókat, akik tanulmányaik mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos tevékenységet folytatnak. Pályázhatnak: Azon hallgatók, akik a karon tanulmányaikat felsőfokú szakképzésben, alap- vagy mesterképzésben, vagy egységes, osztatlan képzésben nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Pályázás helye és ideje: Neptun →Ügyintézés →Kérvények 2017.02.13. 8:00:00 – 2017.02.17. 23:59:59 Pályázat feltételei: A rendszeres tudományos ösztöndíj pályázatokhoz csatolandó igazolásokról és a pontrendszerről, valamint a bírálat szabályozott kereteiről, a pályázás feltételeiről alább található csatolmány. Ugyanazon…

Read More Read More

Rendszeres sport ösztöndíj 2016-2017-2

Rendszeres sport ösztöndíj 2016-2017-2

RENDSZERES SPORT ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A pályázat célja:  Azon hallgatók támogatása, akik rendszeres sporttevékenységet végeznek olimpiai sportágban, magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban, és versenyeredményeket is elérnek. Pályázhatnak: Azon hallgatók, akik a karon tanulmányaikat felsőfokú szakképzésben, alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben folytatják, nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Pályázás helye és ideje: Neptun →Ügyintézés →Kérvények 2017.02.13. 8:00:00 – 2017.02.17. 23:59:59 A pályázat feltételei: Pályázni csak 2016 09.05. és 2017.02.17 között elért sporteredményre…

Read More Read More

Rendszeres közéleti ösztöndíj 2016-2017-2

Rendszeres közéleti ösztöndíj 2016-2017-2

RENDSZERES KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázat célja:  Támogatni az olyan hallgatókat, akik tanulmányaik mellett rendszeresen kiemelkedő hallgatói munkát végeznek a kari hallgatói élet megszervezése, segítése érdekében. Pályázhatnak: Azok a hallgatók, akik a karon tanulmányaikat felsőfokú szakképzésben, alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben folytatják, nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Pályázás helye és ideje: Neptun →Ügyintézés →Kérvények 2017.02.13. 8:00:00 – 2017.02.17. 23:59:59 A pályázat feltételei: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó hallgató nevét, hallgatói…

Read More Read More

Rendszeres szakmai ösztöndíj 2016-2017-2

Rendszeres szakmai ösztöndíj 2016-2017-2

RENDSZERES SZAKMAI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A pályázat célja:  Azon hallgatók támogatása, akik a hallgatók egy csoportját tanulmányaikban rendszeresen segítik (korrepetáló), vagy a Kar valamely tanszékén demonstrátori feladatokat látnak el. Pályázhatnak: Azon hallgatók, akik a karon tanulmányaikat felsőfokú szakképzésben, alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben folytatják, nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Pályázás helye és ideje: Neptun →Ügyintézés →Kérvények 2017.02.13. 8:00:00 – 2017.02.17. 23:59:59 Pályázat feltételei: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó hallgató nevét, hallgatói…

Read More Read More

Doktorandusz demonstrátori ösztöndíj 2016-2017-2

Doktorandusz demonstrátori ösztöndíj 2016-2017-2

DOKTORANDUSZ DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A pályázat célja:  Azon doktorandusz hallgatók támogatása, akik tanulmányaik és kutatásuk mellett a Kar valamely tanszékén demonstrátori (pl. oktatói, témavezetői, stb.) feladatokat látnak el. Pályázhatnak: Azon hallgatók, akik a karon tanulmányaikat doktori képzésben folytatják, nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Pályázás helye és ideje: Neptun →Ügyintézés →Kérvények 2017.02.13. 8:00:00 – 2017.02.17. 23:59:59 Pályázat feltételei: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó hallgató nevét, hallgatói azonosítóját (Neptun kód), csoportos pályázat esetén a többi bepályázott…

Read More Read More

Egyszeri sport ösztöndíj 2016-2017-2

Egyszeri sport ösztöndíj 2016-2017-2

EGYSZERI SPORT ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A pályázat célja: Azon hallgatók sportrendezvénnyel kapcsolatos kiadásainak támogatása, akik aktívan, versenyzőként vesznek részt a rendezvényen. Pályázhatnak: Azon hallgatók, akik a karon tanulmányaikat felsőfokú szakképzésben, alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben folytatják, nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Pályázás helye és ideje: Neptun →Ügyintézés →Kérvények 2017.02.13.-2017.06.10. A pályázat feltételei Csak a már befizetett összegek visszatérítését lehet igényelni a befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számla másolatának csatolásával – előre támogatást nem áll módunkban…

Read More Read More

Egyszeri kulturális ösztöndíj 2016-2017-2

Egyszeri kulturális ösztöndíj 2016-2017-2

EGYSZERI KULTURÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A pályázat célja: Azon hallgatók támogatása, akik kulturális rendezvényen vesznek részt vagy kulturális rendezvényt szerveznek. Pályázhatnak: Azon hallgatók, akik a karon tanulmányaikat felsőfokú szakképzésben, alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben folytatják, nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Pályázás helye és ideje: Neptun →Ügyintézés →Kérvények 2017.02.13.-2017.06.10. A pályázat feltételei Csak a már befizetett összegek visszatérítését lehet igényelni a befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számla másolatának csatolásával – előre támogatást nem áll módunkban utalni!…

Read More Read More