Rendszeres szociális támogatás 2020-21-1

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2020/2021/1 félévére pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére. A pályázat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ a) alpontja, a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 16. és 21. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 112. §-a alapján .

A pályázat benyújtásának ideje :

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2020. szeptember 1. 8:00 – 2020. szeptember 9. 16:00

A pályázatok hiánypótlásának időszaka: 2020. szeptember 9., 16:00 – 2020. szeptember 16. 16:00

Korrekciós időszak: 2020. szeptember 28. 8:00 – október 16. 16:00

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú. Csak a pályázatok benyújtásának időszakában véglegesített pályázat esetében van lehetőség hiánypótlásra.