Rendszeres szociális ösztöndíj 2018-19-1

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2018/2019/1 félévére pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ba) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 16. és 21. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a112. §-a alapján.

TELJES KIÍRÁS ÉS PONTRENDSZER ELOLVASÁSA

KÜLFÖLDI IGAZOLÁSMINTÁK

Határidők TTK alapkar esetén: 

Leadás: 2018.09.08. 8:00 – 2018.09.13. 23:59

Hiánypótlás vége: 2018.09.19. 23:59

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.