Alaptámogatás 2016-2017-2

ALAPTÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 2016/2017/2 FÉLÉV

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2016/2017/2 félévére pályázatot ír ki alaptámogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ be) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 15. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (2) pontja és a 111. §-a alapján.

I. JOGOSULTAK KÖRE

1. Az alaptámogatásra pályázhatnak azok a hallgatók, akik a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében első alkalommal létesítenek hallgatói jogviszonyt magyar állami ösztöndíjas, aktív teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésen, felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésen vagy mesterképzésben. Az alaptámogatás összege megegyezik az éves hallgatói normatíva 50%-val (jelenleg 59.500 Ft), amennyiben a hallgató alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy osztatlan képzésben kezdi meg tanulmányait, illetve az éves hallgatói normatíva 75%-val (jelenleg 89.250 Ft), amennyiben a hallgató mesterképzésben kezdi meg tanulmányait.

2. Alaptámogatásban az a hallgató lehet jogosult, aki az alábbiak szerinti A kategóriába vagy B kategóriába való tartozását a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja.

A kategória

o fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy
o halmozottan hátrányos helyzetű vagy
o családfenntartó vagy o nagycsaládos vagy
o 25 éves kor alatti árva.

B kategória

o hátrányos helyzetű vagy
o gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy
o 25 éves kor alatti félárva.

II. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

1. A pályázat benyújtásának helye

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A teljes pályázati kiírás az alábbi linken érhető el: Alaptámogatás pályázati kiírása.