Egyszeri kulturális ösztöndíj 2016-17-1

EGYSZERI KULTURÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A pályázat célja: Azon hallgatók támogatása, akik kiemelkedő kulturális teljesítményt végeznek, kulturális rendezvényen vesznek részt vagy kulturális rendezvényt szerveznek.

Pályázhatnak:
Azon hallgatók, akik

 • a karon tanulmányaikat
  • felsőfokú szakképzésben,
  • alap- vagy mesterképzésben,
  • egységes, osztatlan képzésben vagy
  • doktori képzésben folytatják,
 • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

 

Pályázás helye és ideje:

Neptun →Ügyintézés →Kérvények
2016.09.05.-2017.01.31.

A pályázat feltételei

 

Csak a már befizetett összegek visszatérítését lehet igényelni a befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számla másolatának csatolásával – előre támogatást nem áll módunkban utalni!

A támogatandó eseményt így is megelőzheti az ösztöndíj kifizetése, mert a befizetés igazolása (névre szóló számla) alapján már el tudjuk bírálni a pályázatot. Ha a befizetés nem HUF-ban történt, akkor csatolni kell a befizetés időpontjában aktuális valuta árfolyamot is!

Pályázni csak abban az esetben lehet, ha nem részesült más forrásból támogatásban.
A már lezajlott eseményekre, hat hónapra visszamenőleg lehet pályázni.

Kulturális tevékenységnek számít pl.: a színházlátogatás, komoly zenei koncertek, stb… De nem tudjuk támogatni pl.: a könnyű zenei koncerteken való részvételt, a cirkuszi előadás megtekintését. Támogatjuk a karhoz kapcsolódó kulturális programok szervezését.

A Bizottság csak .pdf és .jpg formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!

Csoportos pályázat is beadható (pl. csoportos színházlátogatás), de az ELTE TTK-s résztvevők adatai (Neptun kód, név, képzési kód) legyenek feltüntetve táblázatosan (pdf formátumban).

MEGÍTÉLHETŐ ÖSSZEG:

 • Kulturális célokra benyújtott pályázatként a költségek maximum 100%-át lehet támogatásként visszakapni, de személyenként félévente legfeljebb 50.000 Ft-ot.

 

Pályázat leadása:

Az adott hónap 18-a után leadott pályázatok esetén nem garantáljuk, hogy a következő havi utalással kifizetésre kerül a megítélt összeg.

Pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.
A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.
A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok a osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

 

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2016.08.02.