Egyszeri szakmai ösztöndíj 2015/16 tavasz

EGYSZERI SZAKMAI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

 

A pályázat célja: Azon hallgatók támogatása, akik a tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő szakmai tevékenységet végeznek, illetve a kimenetelhez szükséges nyelvvizsga támogatása.

Pályázhatnak:
Azon hallgatók, akik

 • a karon tanulmányaikat
  • felsőfokú szakképzésben,
  • alap- vagy mesterképzésben,
  • egységes, osztatlan képzésben vagy
  • doktori képzésben folytatják,
 • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

 

Pályázás helye és ideje:

Neptun →Ügyintézés →Kérvények
2016.02.07.-2016.06.10.

Pályázat feltételei:

 

Csak a már befizetett összegek visszatérítését lehet igényelni, és a befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számla másolatát kell csatolni – előre támogatást nem áll módunkban utalni! A támogatandó eseményt így is megelőzheti az ösztöndíj kifizetése, mert a befizetés igazolása (névre szóló számla) alapján már el tudjuk bírálni a pályázatot. Ha a befizetés nem HUF-ban történt, akkor csatolni kell a befizetés időpontjában aktuális valuta árfolyamot is!

Továbbá csak akkor lehet pályázni, ha nem részesült más egyetemi forrásból támogatásban. Igazolni a témavezető/tanszékvezető/intézet igazgató írásos nyilatkozatával kell.

A már lezajlott eseményekre, hat hónapra visszamenőleg lehet pályázni.

Benzinköltség visszatérítésére csak a megtett távolságot térképpel igazoló utazási terv, a gépjármű fogyasztását tartalmazó műszaki dokumentum és a benzinköltségről kiállított névre szóló eredeti számla ellenében lehet pályázni. Kérünk továbbá hivatalos igazolást (témavezető, egyesület vezetője stb.) a gépjárműhasználat indokoltságáról.

Csoportos pályázat is beadható, de az ELTE TTK-s résztvevők adatai (Neptun kód, név, képzési kód) legyenek feltüntetve táblázatosan (pdf formátumban).

A Bizottság csak, pdf és .jpg formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el!

Pályázható események:

 • A szakdolgozat és TDK munka elvégzéséhez szükséges költségek (pl: szakmai tanfolyam elvégzése, benzinköltség, ha terepre járás szükséges)
 • Tudományos konferencia szervezése
 • Az egyetemi tanulmányai közben letett, kimenetelhez szükséges, legalább középfokú (B2) állami, illetőleg azzal egyenértékű nyelvvizsga (igazolt) díja (maximum 28000 Ft), illetve a doktori kimenetelhez szükséges második nyelvvizsga (maximum 22000 Ft)

MEGÍTÉLHETŐ ÖSSZEG:

A költségek maximum 100%-át, de személyenként félévente legfeljebb 100.000 Ft-ot lehet támogatásként visszakapni.

Pályázat leadása:

Az adott hónap 18-a után leadott pályázatok esetén nem garantáljuk, hogy a következő havi utalással kifizetésre kerül a megítélt összeg.

 

Pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a pályázó a Neptunban, személyes üzenet formájában értesül.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.
A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok a osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

 

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2016.01.07.