RENDSZERES SPORT ÖSZTÖNDÍJ 2019-2020-1

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Természettudományi Kar Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: TTK KÖB) a 2019/2020-as tanév őszi félévére félévére pályázatot ír ki rendszeres sport ösztöndíj elnyerésére az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdés, 97. §, 104. § és 562. § (2) alapján, figyelembe véve a HKR 558. § (2) bekezdést.

 1. A pályázat célja:

A Természettudományi Kar (továbbiakban: a Kar) azon hallgatóinak támogatása, akik rendszeres sporttevékenységet végeznek olimpiai sportágban, magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban, és versenyeredményeket is elérnek.

 1. Azon hallgatók köre, akik pályázhatnak:

A kiírásban megnevezett ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik nappali képzésben vesznek részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és a Karon tanulmányaikat

 • felsőoktatási szakképzésben,
 • alap- vagy mesterképzésben,
 • osztatlan képzésben vagy
 • doktori képzésben folytatják.
 1. Pályázat helye és ideje:

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A pályázati időszak: 2019. szeptember 5. 8:00 – 2019. szeptember 10. 23:59

Hiánypótlási időszak: 2019. szeptember 5. 08:00  – 2019. szeptember. 13. 23:59

Hiánypótlás általános szabályai és tudnivalói:

 • Hiánypótlásra a pályázat leadása után, akár már a Pályázatok benyújtásának vége előtt, de csak a hiánypótlás vége időpontig van lehetőség akkor, ha a pályázó visszakapta javításra kérvényét.
 • A hiánypótlásra visszaküldött kérvények javítására a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpont – Leadott kérvények fülnél a pályázat melletti + jelre kattintva, a Javítás paranccsal van lehetőség. A pályázó itt láthatja, milyen nem megfelelő, hiányzó dokumentumok, adatok hiánypótlása, javítása szükséges.
 • Hiánypótlására csak egyetlen alkalommal van lehetőség. Amennyiben a hallgató véglegesítette hiánypótlásra visszaküldött kérvényét, a Bizottság annak tartalma alapján bírálja el a pályázatot.

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.

 1. A pályázás további feltételei és módja:

Pályázni csak 2019.02.14. és 2019.09.13 között elért sporteredményre lehet! (Fél évnél régebbi versenyeredményre nem adható pont, kivéve, ha az adott versenyt ennél ritkábban rendezik meg.)

Az elbírálás pontrendszer alapján történik (1. melléklet). A versenyeredményeknél kérjük feltüntetni a verseny minősítését (ELTE verseny, megyei szintű verseny vagy bajnokság, nemzetközi szintű verseny vagy bajnokság, országos bajnokság, világkupa vagy meghívásos nemzetközi verseny, Universiade, Európa Bajnokság, Világ Bajnokság). Amennyiben a verseny minősítése nem egyértelmű, a Kari Ösztöndíjbizottság maga kategorizálja a pályázatot.

Csak a versenyeredménnyel rendelkező pályázatokat támogatjuk!

 1. A megítélhető összeg mértéke:

A Bizottság a mellékelt pontrendszer szerint bírált pályázatokat pontok szerint sorrendbe helyezi, majd kijelöl egy minimum és egy maximum ponthatárt, valamint egy pontértéket. A minimum ponthatárt el nem érő hallgatók elutasításra kerülnek. A maximum ponthatárhoz tartozó összeg a havonta megítélhető összeg maximuma is egyben.

 1. A pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredményéről a hallgatót a Neptunban, személyes üzenetben értesítjük.

Az ösztöndíjat öt hónapra nyeri el a hallgató.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TTK KÖB tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik. A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

 1. További fontos információk a megfelelő dokumentumokról:

A TTK KÖB csak PDF, JPG és PNG formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el, tehát pl. doc, docx vagy JPEG kiterjesztésű dokumentumok NEM fogadhatóak el.

Az aláírással és pecséttel érvényesítendő dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.

A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is, kivéve angol nyelv esetén.

A feltöltött dokumentumok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy büntetőjogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok az osztondij@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában tájékozódhattok.

 

RENDSZERES SPORT ÖSZTÖNDÍJ PONTRENDSZER

Az alábbi táblázat az ELTE TTK Rendszeres sportösztöndíjának elnyeréséhez benyújtott versenyeredmények pontértékeit határozza meg, és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) sportági eredményességi rendszerén alapul. A pontrendszer a 2019/2020-as tanév első félévére vonatkozik.

A pontszámok meghatározásához az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

a) Sportágak

Eredményességi pontokat kizárólag a MOB által elfogadott sportági szövetségek sportágaiban lehet szerezni. A MOB által el nem fogadott, de a BEAC színeiben űzhető sportágak (rendelkezik ilyen szakosztállyal) is pontot érnek, de minden esetben a nem olimpiai sportágaknak megfelelő pontozás vonatkozik rájuk. Egy pályázó egy adott sportágban és szinten elért eredményekből kettőért kaphatja meg a maximális pontot. A következő kettőért az eredeti pontszám 0,8-szorosát, majd a következő kettőért (tehát az ötödik és hatodik ugyanazon-féle eredményért) az eredeti pontszám 0,6-szorosát kapja a pályázó és így tovább. (Tehát a 11. azonos fajtájú [adott sportágban és szinten] eredményért nem jár már pont.)

Nem olimpiai sportágak versenyeredményei közül, ha országosnál alacsonyabb szintű versenyről van szó (pl.: regionális, megyei) csak olyan eredményekkel lehet pályázni, ahol legalább 6 induló csapat/versenyző volt, a pályázóval kategóriájában, akik nem csak neveztek, de az adott versenyen el is indultak.

Sportági szövetségek listái:
Olimpiai sportágak: http://olimpia.hu/olimpiai-sportagak
MOB által elismert, nem olimpiai sportágak: http://olimpia.hu/nem-olimpiai-sportagak-1
BEAC szakosztályai: https://www.beac.hu/

b) Sportversenyek szintjei

Ahol egy adott szinten több osztályban rendeznek versenyeket, bajnokságokat (pl. budapesti labdarúgásban BLSZ 1, BLSZ 2 stb., vagy országos kosárlabdában NB1, NB1b), ott a pontszám a legmagasabb osztályú versenyért jár, alacsonyabb szinteken a szorzó: 0,8; 0,6; 0,4 és 0,2 (pl. a BLSZ 3 szorzója 0,6).

A táblázatban szereplő pontok az adott sportág felnőtt (nemzetközi versenyeknél elit, pro stb.) versenyeire vonatkoznak, a 2-5. szintek utánpótlás korosztályú (pl. junior, U21, U23) versenyei esetén a szorzó: 0,8.

A 2-5. szintek esetében ahol külön meghirdetnek „amatőr” (nemzetközi szinten. Age Group, Masters stb.) kategóriát (pl. Amatőr MEFOB, vagy amatőr triatlon VB), ott a pontokat 0,5-tel szorozni kell.

c) Egyéni, páros és csapatsportok

Egyéni, páros és csapatsportok esetén egyaránt a táblázatban szereplő pontokkal kell számolni, amennyiben olimpiai sportágról van szó. A nem olimpiai egyéni és páros sportágak versenyeredményei 0,9-es szorzóval számítanak. 

Csapatsportág esetében csak az az eredmény fogadható el, ahol a pályázó részt vett az adott versenyben (nem csak a keret tagja vagy tartalék volt) és ezt igazolni tudja. Ahol egyazon tevékenységből egyéni és csapateredményt is számolnak, ott vagy az egyéni, vagy a csapateredményt lehet beszámítani (mindkettőt nem).

d) ELTE-s kötődés

A 2-5. szintek hazai és nemzetközi egyetemi versenyein az ELTE színeiben szerzett eredmények 1,5-ös szorzóval számítanak. Az ELTE egyesületeiben (BEAC vagy ELTE SE) igazolt sportolók eredményei 2-szeres szorzóval számítanak (ezen esetben az ELTE-képviselet szorzója nem számít).

Eredményességi pontérték táblázat:

  Sportverseny, bajnokság 1. 2. 3. 4. 5-6. 7-8. 9-10. részvétel
1. Olimpia, Paralimpia, Sakkolimpia 40 36 32 24 20 16 12 6
2. Világbajnokság, Universiade, Egyetemi VB 25 23 21 17 15 13   3
3. Világkupa, Európa Bajnokság, Egyetemi EB 16 14 12 10 8 6   2
4. Országos Bajnokság, MEFOB, egyéb nemzetközi* 6 4 3 2 1      
5. Budapesti, megyei, regionális, egyetemközi 3 2 1          
6. ELTE-s (egyetemi vagy kari), egyéb hazai* 3 2 1          

            * az egyéb kategóriában kizárólag meghívásos versenyek szerepeltethetők

A TELJES KIÍRÁS PDF FORMÁTUMBAN!