RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ 2019-20-1

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2019/2020/1 félévére pályázatot ír ki rendkívüli szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ bb) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 17. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 113. §-a alapján.

TELJES KIÍRÁS MEGTEKINTÉSE

A pályázatok benyújtására a félév utolsó határidejéig, 2019. december 10., 16.00-ig folyamatosan van lehetőség. Az adott hónap határidejéig beadott pályázatok esetén garantálható a következő hónapban való kifizetés.

A pályázati határidők a félévben:

  • 2019. szeptember 15., 16:00,
  • 2019. október 10., 16:00,
  • 2019. november 10., 16:00,
  • 2019. december 10., 16:00

Utolsó hiánypótlási határidő: 2019. december 10., 16:00. A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.